Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Wybraliśmy stypendystów Programu Pomocy Dzieciom

Do programu pomocy stypendialnej wybraliśmy 12 rodzin z terenu całej Polski, opiekujących się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym. Wyboru dokonaliśmy spośród ponad 500 wniosków. Rodziny wybrane do programu otrzymywać będą stałe świadczenia finansowe oraz wsparcie w rozwiązywaniu bieżących problemów. Więcej informacji na stronie Programu Pomocy Dzieciom