Aktualizacja poradnika Twoje Prawa

Aktualizacja  uwzględnia przede wszystkim zmiany przepisów zapewniające ochronę przed egzekucją komorniczą prowadzoną z rachunku bankowego świadczeń niepodlegających egzekucji.   

TemidaW dniu 20 sierpnia 2016 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu rodzinnego i prawa bankowego. Wprowadza ona rachunki rodzinne - specjalne bezpłatne konta bankowe, do których komornicy nie będą mieli dostępu. Dzięki nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego na rachunkach bankowych będą bezpieczne środki ze świadczeń i zasiłków niepodlegających egzekucji, w tym z programu Rodzina 500 Plus.

Od dnia 1 września 2016 r. obowiązuje wykaz bezpłatnych leków dla osób powyżej 75 roku życia. Jest to efekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zapewniającej seniorom dostęp do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych stanowi prawną podstawę kontynuacji w roku szkolnym 2016/2017 programu Wyprawka szkolna, który polega na dofinansowaniu zakupu podręczników dla uprawnionych uczniów. 

Ważna zmiana dotyczy świadczenia pielęgnacyjnego. Od 2017 roku prawo do świadczenia pielęgnacyjnego będzie przysługiwało obojgu rodzicom, którzy opiekują się więcej niż jednym dzieckiem z niepełnosprawnością. Nowelizacja przepisów dostosowuje system prawny do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2014 r., w którym orzeczono, iż art. 17 ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym do 13 października 2011 r., w zakresie, w jakim uniemożliwia przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego rodzicowi (opiekunowi faktycznemu), który rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki  nad niepełnosprawnym dzieckiem, w sytuacji, gdy drugi z rodziców (opiekunów faktycznych) ma ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na inne dziecko w rodzinie, jest niezgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

Szczegółowy opis zmian znajduje się w dziale Aktualizacje Poradnika Twoje Prawa. Zapraszamy do lektury oraz prosimy o przesyłanie komentarzy.

 • seminarium
 • Non Profit
 • Gość Niedzielny
 • prowincja
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • Do Rzeczy
 • fio
 • zthiu
 • adwokat ewa
 • Google
 • renovabis
 • ralus
 • IPS
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • weglosmyk
 • izba lekarska
 • NIW
 • oblaci
 • szip
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC