Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Kwesta u Ojców Dominikanów

W niedzielę 27 stycznia, u Ojców Dominikanów w Katowicach, odbyła się kwesta na rzecz programu pomocy dzieciom. Fundusz pomocy stypendialnej zwiększył się o kwotę 2 255,13 zł. To pierwsza ze zbiórek zaplanowanych na terenie katowickich parafii katolickich w tym roku. Dziękujemy OO. Dominikanom i Szacownym Parafianom za wsparcie.