SPES zatrzymuje eksmisję na bruk

Komendant Miejski Policji w Katowicach wydał decyzję o eksmisji na bruk wobec wdowy opiekującej się poważnie niepełnosprawnym synem. W stosunku do tej samej rodziny Miasto Katowice usiłowało uchylić się od skutków prawnych zawartej umowy najmu. W podjętych postępowaniach sądowych uzyskaliśmy korzystne dla naszej klientki rozstrzygnięcia.

wygrana sądowa na rzecz klientki ośrodka spes

Po śmierci męża, byłego funkcjonariusza policji, nasza klientka złożyła wniosek do Miasta Katowice o wykup lokalu, którego była najemcą od 2009 roku. Działanie to pociągnęło za sobą szereg zdarzeń.

Miasto Katowice stwierdziło, że mieszkanie jest w dyspozycji policji i przekazało sprawę do Komendanta Miejskiego Policji. Komendant wydał decyzję administracyjną nakazującą wdowie wraz z poważnie niepełnosprawnym dorosłym synem, opuszczenie lokalu mieszkalnego służb mundurowych, bez żadnej ochrony w postaci lokalu socjalnego bądź tymczasowego. W uzasadnieniu tej decyzji podano, iż mąż naszej klientki zmarł i w związku z tym mieszkanie funkcyjne nie przysługuje najbliższej rodzinie zmarłego.

Jednocześnie Miasto Katowice uznało, iż nasza klientka bezprawnie zawarła z nim umowę najmu, obarczyło ją odpowiedzialnością za zaistniałą sytuację i wezwało do natychmiastowego opuszczenia mieszkania. Takie stanowisko poparł Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach.

Zespół naszego Ośrodka Poradnictwa przygotował skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na decyzję Wojewódzkiego Komendanta Policji w Katowicach oraz pozew cywilny do Sądu Rejonowego w Katowicach przeciwko Miastu Katowice. Oba postępowania zakończyły się pozytywnymi rozstrzygnięciami. WSA orzekł w wyroku, że egzekucja nie może być wykonana, natomiast Sąd Rejonowy uznał umowę najmu lokalu za wiążącą.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uniemożliwiający eksmisję naszej klientki z mieszkania funkcyjnego służb mundurowych został opublikowany w orzecznictwie serwisów informacji prawnej Lex i Legalis. 

Sprawę prowadziliśmy w latach 2013 - 2015. Szczegółowe omówienie publikujemy na stronie Programu Pomocy Prawnej.

 • prowincja
 • Gość Niedzielny
 • NIW
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • izba lekarska
 • Non Profit
 • adwokat ewa
 • szip
 • zthiu
 • IPS
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • ralus
 • oblaci
 • Do Rzeczy
 • renovabis
 • weglosmyk
 • fio
 • seminarium
 • Google
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC