Dom dla Wspólnoty Św. Józefa

W lipcu 2016 roku rozpoczęliśmy adaptację budynku przeznaczonego dla Wspólnoty Św. Józefa. Oznacza to, że jesteśmy coraz bliżej realizacji naszego marzenia, jakim jest stworzenie Domu Rodzinnego – miejsca, w którym znajdą schronienie i przyjaźń osoby niepełnosprawne intelektualnie, osamotnione po śmierci rodziców.

Obecnie we Wspólnocie mieszka dwóch podopiecznych z upośledzeniem umysłowym głębszego stopnia – Ela i Jacek. Ela jako pierwsza znalazła się w trudnej sytuacji. Gdy jej tata zmarł pozostała sama. Zależało nam na tym, aby utrzymać z nią relację, którą budowaliśmy od 30 lat, czyli od momentu rozpoczęcia naszej działalności.  Ela zamieszkała we Wspólnocie w 2010 roku, natomiast Jacek dwa lata później. Razem z socjuszami (wolontariuszami) prowadzą dom, uczestniczą w wykonywaniu domowych obowiązków na miarę swoich możliwości, spędzają czas wolny. Dzięki takiemu nieinstytucjonalnemu rozwiązaniu stworzyliśmy im namiastkę rodziny. 

Tymczasowo SPES wynajmuje dla Wspólnoty budynek od osoby prywatnej. Jednak już za około dwa lata Ela i Jacek przeprowadzą się do wyremontowanego domu i będą w końcu u siebie. Nowy dom przyjmie pod swój dach docelowo osiem osób: mieszkańców i socjuszy. 

Koszt remontu to kwota ponad 1 mln złotych. 80% kosztów pokryjemy z pozyskanych dotacji z różnych źródeł (m.in. Fundacja Renovabis, Bank Gospodarstwa Krajowego).  Na obecnym etapie prace remontowo-budowlane związane są z rozbiórką konstrukcji  oraz pogłębieniem obiektu. Prosimy wspieraj nas regularnie. Ustaw zlecenie stałe na dogodną dla Ciebie kwotę i pomóż nam dokończyć inwestycję. 

remont domu Św. Józefaremont domu Św. Józefaremont domu Św. Józefaremont domu Św. Józefaremont domu Św. Józefaremont domu Św. Józefa

 

 • Non Profit
 • Do Rzeczy
 • izba lekarska
 • NIW
 • adwokat ewa
 • oblaci
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • IPS
 • renovabis
 • seminarium
 • ralus
 • Gość Niedzielny
 • Google
 • fio
 • weglosmyk
 • prowincja
 • zthiu
 • szip
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC