Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Świadczenie pielęgnacyjne dzięki skardze SPES

Kobiecie odmówiono prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, ze względu na moment powstania niepełnosprawności jej syna. Chłopak doznał w wypadku wieloodłamowego złamania obu nóg. Miał wówczas 26 lat. Dzięki pomocy prawnej SPES Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uchylił niesprawiedliwe decyzje gminy i Samorządowego Kolegium Odwoławczego. 

Po wypadku chłopak został zaliczony do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Mama całkowicie poświęciła się opiece nad synem i ośmioletnią córką. Z tego powodu nie mogła podjąć zatrudnienia, więc złożyła wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego (obecnie 1477 zł). Otrzymała decyzję negatywną. 

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje opiekunowi, jeżeli niepełnosprawność powstała przed 18 rokiem życia, albo przed 25 rokiem w toku nauki. Jednak w 2014 roku Trybunał Konstytucyjny uznał, że powyższy artykuł jest niezgodny z Konstytucją RP i wskazał, że ustawodawca ma obowiązek poprawić stan prawny tak, aby przywrócić równe traktowanie opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. Tak się jednak nie stało i gminy „zgodnie z prawem” wydają decyzje odmowne w oparciu o niekonstytucyjny przepis. 

Po naszym odwołaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego na decyzję I instancji oraz po skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na decyzję II instancji – zapadł wyrok na korzyść naszej bohaterki. Gmina została zobowiązana, aby rozpatrując ponownie wniosek o przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego uwzględnić stanowisko sądu.

Ze wzruszeniem przeczytaliśmy wiadomość od młodego człowieka, który małymi krokami, ale z ogromnym wysiłkiem dzięki wsparciu bliskich i swojej determinacji powoli odzyskuje sprawność. Napisał:

Jesteśmy ogromnie zadowoleni. Ostatecznie mama jako opiekunka po prawie rocznym okresie oczekiwania otrzyma świadczenie pielęgnacyjne, które wspomoże moją rehabilitację.

Możesz zapoznać się z uzasadnieniem wyroku w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Wyrok w sprawie III SA/Kr 647/17 z dnia 26 lipca 2017 r. jest publikowany w orzecznictwie Systemów Informacji Prawnej: LEX wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. (LEX nr 2333956) oraz Legalis wydawnictwa C.H.Beck Sp. z o.o. (Legalis nr 1650624)

Szczegółowy opis sprawy znajduje się na stronie: Programu Pomocy Prawnej.