Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Program Pomocy Prawnej

Program Pomocy Prawnej zakłada udzielanie bezpłatnej profesjonalnej pomocy prawnej wybranym klientom Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego.

Osoby zakwalifikowane do Programu są niezamożne i znajdują się w szczególnie trudnej, krytycznej sytuacji życiowej, a  jednocześnie ze względu na niepełnosprawność, wiek lub z innych powodów, są niezdolne do samodzielnego prowadzenia swych spraw wymagających pomocy prawnej. 

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją wybranych spraw, które w wyniku podjętych przez nas działań zakończyły się sukcesem:

Od czerwca 2011 roku Program Pomocy Prawnej jest realizowany we współpracy pro bono z kancelariami adwokackimi i radcowskimi z okręgu śląskiego. Obecnie w ramach Programu współpracują z nami: