Baner asystentpit.pl


Propozycja zmiany rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (2010 - )

Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej zakłada utworzenie funduszu aktywizacji zawodowej i społecznej uczestników warsztatów, który byłby tworzony ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników warsztatu w ramach programu terapii.

Stowarzyszenie SPES od roku 1999 prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) przeznaczone dla osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym głębszego stopnia.

W roku 2010 przygotowaliśmy projekt zmian do obowiązującego Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 w sprawie warsztatów terapii zajęciowej. 

Naszym postulatem jest utworzenie funduszu aktywizacji zawodowej i społecznej uczestników warsztatów, który byłby tworzony ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników warsztatu w ramach programu terapii.

Obecne przepisy nakładają obowiązek przeznaczania środków ze sprzedaży wyrobów wykonanych przez uczestników warsztatów wyłącznie na cele integracji społecznej. W praktyce cel "integracja społeczna" jest interpretowany przez organy sprawujące nadzór jako umożliwienie uczestnictwa w życiu kulturalnym. Dotacje ustawowe dla warsztatów, pozostające od wielu lat na tym samym poziomie, nie zabezpieczają już budżetów placówek. Wobec systematycznie wzrastających kosztów utrzymania warsztatów, konieczne jest ciągłe poszukiwanie dodatkowych środków na utrzymanie placówek. Proponowana przez nas zmiana ma być również próbą wsparcia produkcyjno - terapeutycznego modelu funkcjonowania warsztatów, które są często krytykowane za realizowanie wyłącznie funkcji opiekuńczych.

Naszą inicjatywę poparło 47 placówek prowadzonych przez organizacje pozarządowe i samorządy z terenu całej Polski. 

W 2017 roku opracowaliśmy propozycję zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  w odniesieniu do Warsztatów Terapii Zajęciowej przygotowaną w odpowiedzi na projekty nowelizacji ustawy opublikowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Propozycja uściśla cel działania warsztatów terapii zajęciowej przez przyjęcie założenia, że dla pewnej (raczej znaczącej) części uczestników WTZ jest docelowym miejscem adaptacji zawodowej rozumianej jako miejsce wykonywania pracy społecznie i gospodarczo użytecznej - pracy na miarę ich możliwości. Miernikiem efektywności warsztatów byłaby nie ilość uczestników opuszczających warsztat celem podjęcia zatrudnienia na otwartym bądź chronionym rynku pracy lecz taka organizacja procesu terapii, która umożliwiłaby uczestnikom wykonywanie minimum pracy społecznie i gospodarczo użytecznej na terenie WTZ.

Nasze działania

 • 2010  
  • Opracowanie propozycji zmiany rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej umożliwiającej tworzenie funduszu aktywizacji zawodowej i społecznej uczestników warsztatu 
 • 2012    
  • Wystąpienie do organizacji prowadzących warsztaty terapii zajęciowej o poparcie propozycji zmiany rozporządzenia – zbiórka podpisów
  • XI 2012 Uzyskanie rekomendacji Najwyższej Izby Kontroli  
 • 2013
  • III 2013 Spotkanie z Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Ministrem Jarosławem Dudą
  • III i X 2013  Spotkania z Przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych Posłem Markiem Plurą
  • XI 2013 Korespondencja do Pełnomocnika  Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Ministrem Jarosławem Dudą
 • 2015
  • II 2015  Spotkanie z Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Ministrem Jarosławem Dudą z udziałem Prezesa PFRON Teresy Hernik wraz z współpracownikami
  • II – V 2015 Korespondencja w sprawie uzgodnienia wspólnego stanowiska Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i SPES
 • 2016
  • IV 2016 Spotkanie z Dyrektorem Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Mirosławem Przewoźnikiem
  • spotkanie z posłem Ruchu Kukiz’15 Rafałem Wójcikowskim 
  • IX 2016  Udział w konsultacjach społecznych PRRON ustawy o rehabilitacji i zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i aktów wykonawczych 
 • 2017
  • V 2017 Korespondencja do Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Mirosława Przewoźnika

  • VII 2017 Udział w Konferencji Regionalnej w Częstochowie w ramach konsultacji społecznych programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - Warsztat Terapii Zajęciowej – diagnoza i kierunki zmian

  • X 2017 Udział w internetowych konsultacjach społecznych programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”   

 • 2018

  • IV 2018 Spotkanie z Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Ministrem Krzysztofem Michałkiewiczem

    

Dokumenty w sprawie

Propozycja zmiany rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej umożliwiająca tworzenie funduszu aktywizacji zawodowej i społecznej uczestników Warsztatu

Lista poparcia dla inicjatywy ustawodawczej

Informacja Najwyższej Izby Kontroli z listopada 2012 r.

15-11-2013 Pismo do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

27-06-2014 Pismo Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

27-04-2016 Pismo do Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

29-08-2016 Pismo Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych 

25-05-2017 Pismo do Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

09-08-2017 Pismo Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

23-10-2017 Propozycja zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Komentarze

Komentarze nie połączone z portalem Facebook

(pokaż)

Komentarz pojawi się po zaakceptowaniu przez moderatora.


 • Niedziela
 • Non Profit
 • Gość Niedzielny
 • dudkiewicz
 • Przewodnik Katolicki
 • pfron
 • Do Rzeczy
 • denon
 • miasto
 • pity2016
 • izba lekarska
 • praca
 • oblaci
 • zthiu
 • IPS
 • Google
 • renovabis
 • seminarium
 • asystentpit
 • prowincja
 • weglosmyk
 • szip
 • adwokat ewa
 • ralus
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC