Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych - przesłanki do świadczenia pielęgnacyjnego (2020 - )

Chaos, dezinformacja, nierówna walka o prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Taki obraz wyłania się ze zgłaszanych SPES próśb o pomoc. Przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego są zagmatwane, częściowo uznane za niekonstytucyjne, niespójne z wyrokami sądów. Skutki obecnego stanu prawnego bywają  bolesne dla tych, którzy rezygnują z pracy, by poświęcić się opiece nad swoim rodzicem, czy synem, córką, których niepełnosprawność nie powstała w dzieciństwie... Jedynym wyjściem jest nowelizacja ustawy.

Pani  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zrobiła wielkie oczy i zaczęła się gęsto tłumaczyć. Opisuje swoją wizytę w urzędzie Jadwiga i dodaje - jestem w rozterce, czy wierzyć tej Pani czy niekoniecznie.

Jadwiga stara się o świadczenie pielęgnacyjne, bo opiekuje się niezdolnym do samodzielnej egzystencji mężem. Mieszkają w małej wsi w województwie podlaskim. Do tej pory prowadziła gospodarstwo rolne, ale zamierza z niego zrezygnować. Powodem jest pogarszający się stan męża.  Niestety kobieta jest jedną z wielu osób, które przekonały się  o istnieniu  w naszym kraju dwóch rzeczywistości w prawie do świadczeń opiekuńczych. Jedna rzeczywistość to literalne, dosłowne brzmienie przepisów ustawy, na które powołał  się pracownik gminy. W świetle przepisów świadczenie pielęgnacyjne (obecnie 1830 zł) przysługuje, gdy niepełnosprawność osoby, nad którą sprawuje się opiekę powstała do ukończenia 18 roku życia, bądź do 25 roku życia w trakcie nauki. Jeśli niepełnosprawność powstała później opiekunowi przysługuje specjalny zasiłek opiekuńczy (620 zł). Nie dość, że jest to niższe świadczenie, to  zależy od kryterium dochodowego.

Przeczytaj także Świadczenie pielęgnacyjneSpecjalny zasiłek opiekuńczy

Już w 2014 roku Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepis który różnicuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego dla osób sprawujących opiekę nad dorosłą osobą niepełnosprawną, ze względu na moment powstania niepełnosprawności jest niezgodny z Konstytucją RP. Jednak do tej pory ustawodawca nie zmienił ustawy, dlatego gminy nadal wydają odmowne decyzje opiekunom dorosłych niepełnosprawnych. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy opiekun złożył już odwołanie, po którym jego sprawa wróciła do ponownego rozpatrzenia. Samorządowe Kolegium Odwoławcze rozpatrując sprawę wskazało, że przepis zakwestionowany przez Trybunał Konstytucyjny jest dyskryminujący. Nie powinien być stosowany ani obecnie ani w przyszłości.

Mamy więc drugą rzeczywistość. Jest nią orzecznictwo sądów administracyjnych i Samorządowych Kolegiów Odwoławczych. Zgodnie z nim wyrok Trybunału Konstytucyjnego otwiera drogę do uzyskania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego opiekunom dorosłych niepełnosprawnych. Informujemy o tej rzeczywistości, uczestniczymy w niej, pomagamy w odwołaniach. Widzimy, że jak najszybciej  obie rzeczywistości powinny być spójne. Gdy tak się stanie, droga do świadczenia pielęgnacyjnego będzie już prosta. Bez poczucia niesprawiedliwości, nierówności, bez niepotrzebnej szarpaniny, bez rozpaczliwego szukania pomocy prawnej.

Dlatego zespół SPES opracował projekt zmiany ustawodawczej. Projekt zakłada niezwłoczną nowelizację ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie określenia przesłanek uprawniających do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z treścią orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego i orzecznictwem sądów administracyjnych.

Wprowadzenie zmiany sprawi, że szerokie grono opiekunów osób niepełnosprawnych, pozbawione do tej pory możliwości pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, zyska to uprawnienie od razu.

 • adwokat ewa
 • miasto
 • Przewodnik Katolicki
 • Non Profit
 • pity2016
 • seminarium
 • IPS
 • asystentpit
 • Do Rzeczy
 • oblaci
 • renovabis
 • fio
 • denon
 • weglosmyk
 • ralus
 • prowincja
 • Gość Niedzielny
 • Google
 • izba lekarska
 • dudkiewicz
 • pfron
 • praca
 • Niedziela
 • zthiu
 • szip
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC