Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Program Spraw Precedensowych i Inicjatywy Ustawodawczej

Program Spraw Precedensowych i Inicjatywy Ustawodawczej jest realizowany od 1996 roku, w oparciu o nasze doświadczenia w pracy z klientami Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego.

Do Programu wybieramy sprawy zgłaszających się do nas osób, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej ze względu na przepis prawny, bądź interpretację i wykładnię przepisu, które rażąco naruszają zasady współżycia społecznego.

W ramach Programu:

  • uczestniczymy w wybranych postępowaniach sądowych i administracyjnych, który wynik może zmieniać niekorzystną praktykę (wykładnię sądową bądź urzędową interpretację) w obszarze ochrony socjalnej
  • sporządzamy projekty zmian w obowiązującym ustawodawstwie, przedkładając je osobom i instytucjom posiadającym wpływ na obowiązujące ustawodawstwo.

Osoby zainteresowane zgłoszeniem sprawy do Programu prosimy o kontakt na zasadach określonych na stronie https://spes.org.pl/rzecznictwo-praw

inicjatywa ustawodawcza