Ubezwłasnowolnienie i przymusowe leczenie

Osoba chora psychicznie musi wyrazić zgodę na badanie i leczenie przez lekarza psychiatrę lub leczenie. Przepisy prawa określają wyjątkowe sytuacje kiedy i przy zachowaniu jakich procedur można poddać przymusowemu leczeniu lub badaniu psychiatrycznemu osobę chorą psychicznie. Te wyjątkowe sytuacje zostały opisane w niniejszym dziale. Ponadto przedstawiamy również procedury przymusowego leczenia odwykowego, przymusowego przyjęcia do domu pomocy społecznej oraz ubezwłasnowolnienia.


Podstawy prawne:

 1. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz.U.11.231.1375 tj. z późn.zm).
 2. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz.U.2012.1356 tj. z późn.zm.).
 3. Ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U.2014.121 tj. z późn.zm.).
 4. Ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz.U.2014.101 t.j z późn. zm.).


Wpłacam DAR 1,5 procent podatku Drogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1,5% podatku na sfinansowanie rzecznictwa praw i poradnictwa obywatelskiego dla najuboższych. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Narodowy Instytut Wolności

Copyright © SPES 1999 - 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • szip
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • fio
 • renovabis
 • weglosmyk
 • NIW
 • Do Rzeczy
 • Non Profit
 • izba lekarska
 • zthiu
 • seminarium
 • IPS
 • Google
 • prowincja
 • ralus
 • adwokat ewa
 • oblaci
 • Gość Niedzielny
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC