Prawa lokatora i dodatek mieszkaniowy

W tym rozdziale zamieściliśmy informacje o przedawnieniu zadłużenia czynszowego i możliwości otrzymania pomocy finansowej w opłatach mieszkaniowych. Omówiliśmy kwestie wstąpienia w stosunek najmu po śmierci najemcy, najmu okazjonalnego, prawnej ochrony w przypadku utrudniania lokatorom korzystania z mieszkania oraz zasady podwyższania czynszu.


Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2014.150 t.j. z późn.zm.)
 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.2013.966 t.j. z późn.zm.).
 3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (Dz. U.2012.1059 z późn. zm.).
 4. Obwieszczenie Ministra Energii w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. z dnia 13 kwietnia 2017 r. (M.P. z 2017 r. poz. 394)
 5. Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz.U.2014.101 t.j. z późn.zm.).
 6. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz.U.2014.121 z późn. zm.).
 7. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz.U.00.80.903 z późn.zm.).
 8. Ustawa z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz.U.2013.1443 t.j. z późn.zm.).
 9. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U.2013.1222 t.j. z późn.zm.).
 10. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2012.788 t.j. z poźn.zm.).
 11. Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. (M. P. 2016.411).
 12. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 listopada 2010 r. sygn. akt K 19/06 (Dz.U.10.215.1418)
 13. Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. (Dz. U.2015.1549).


Wpłacam DAR 1,5 procent podatku Drogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1,5% podatku na sfinansowanie rzecznictwa praw i poradnictwa obywatelskiego dla najuboższych. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Narodowy Instytut Wolności

Copyright © SPES 1999 - 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • Gość Niedzielny
 • ralus
 • Google
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • fio
 • weglosmyk
 • zthiu
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • szip
 • seminarium
 • NIW
 • renovabis
 • izba lekarska
 • oblaci
 • Do Rzeczy
 • adwokat ewa
 • Non Profit
 • prowincja
 • IPS
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC