Uprawnienia i ulgi niepełnosprawnych

W rozdziale tym omawiamy uprawnienia i ulgi, przysługujące osobom niepełnosprawnym oraz ich opiekunom, które nie znalazły się w innych miejscach naszego poradnika.

 

Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 roku o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz.U.2010.254.1700).
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy. (Dz.U. 2015.583).
 3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.11.127.721 t.j.). 
 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U.2015.926).
 5. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych. (Dz. U. 2010.167.1131 z późn. zm.).
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych, oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia (Dz.U.08.160.994). 
 7. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz.U.2012.987 tj. z późn. zm.)
 8. Ustawa z dnia 13 lipca 2006 roku o dokumentach paszportowych (Dz.U.2013.268 tj. z późń.zm.).
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 roku w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz.U.10.25.126).
 10. Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 roku (Dz.U.11.21.112 z późn. zm.)
 11. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się. (Dz.U.11.209.1243)
 12. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne. (Dz.U.2014.243).
 13. Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych (Dz.U.2014.1204).
 14. Ustawa z dnia 29 maja 1974 roku o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U.2015.840).
 15. Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji. (Dz.U.2015.1531).
 16. Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i telewizji z dnia 16 lutego 2010 roku w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych (Dz.U.2010.29.152).
 17. Ustawa Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 roku (Dz.U.2012.1529).
 18. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych. (Dz. U. 2014. 464).
 19. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie wymaganej przepływności łącza dla usługi szerokopasmowego dostępu do internetu jednostek uprawnionych (Dz.U.2014.1639).


Wpłacam DAR 1,5 procent podatku Drogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1,5% podatku na sfinansowanie rzecznictwa praw i poradnictwa obywatelskiego dla najuboższych. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Narodowy Instytut Wolności

Copyright © SPES 1999 - 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • Do Rzeczy
 • NIW
 • oblaci
 • Non Profit
 • Gość Niedzielny
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • prowincja
 • szip
 • ralus
 • weglosmyk
 • izba lekarska
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • zthiu
 • renovabis
 • seminarium
 • fio
 • IPS
 • adwokat ewa
 • Google
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC