Bariery architektoniczne i w komunikowaniu się

Osoby niepełnosprawne doświadczają różnych ograniczeń  w codziennym funkcjonowaniu. Wśród trudności, które są zmuszone pokonywać znajduje się również nieprzyjazne, naznaczone licznymi przeszkodami środowisko życia. Różnorodne bariery są związane przede wszystkim ze specyfiką i rodzajem niepełnosprawności.  Życiowe możliwości osób niepełnosprawnych ogranicza brak akceptacji, niemożność swobodnego poruszania się, brak dostępności do obiektów użyteczności publicznej, brak dostępności do środków transportu publicznego czy też przeszkody w komunikacji. Ponieważ bariery dotyczą różnych obszarów życia, pewną trudność stanowiło dla nas umiejscowienie ich w jednym miejscu Poradnika.

W  niniejszym dziale omawiamy:

W dziale Uprawnienia i ulgi niepełnosprawnych znajdują się pozostałe zagadnienia związane z problematyką ograniczeń i barier. Omawiamy tam między innymi możliwości uzyskania pomocy w załatwianiu spraw urzędowych: skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego,  psa przewodnika,  uczestnictwa w głosowaniu w wyborach,  załatwienia  formalności  związanych z dowodem osobistym, czy dostępność do usług telekomunikacyjnych.

W dziale Transport i ulgi w przejazdach znajdują się informacje o dostępności dworców i środków transportu publicznego.


Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.11.127.721 t.j.).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U.03.88.808 z późn.zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U.2015.926).
 4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.10.243.1623 t.j. z późn. zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690 z póżń. zm.)


Wpłacam DAR 1,5 procent podatku Drogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1,5% podatku na sfinansowanie rzecznictwa praw i poradnictwa obywatelskiego dla najuboższych. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Narodowy Instytut Wolności

Copyright © SPES 1999 - 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • fio
 • renovabis
 • seminarium
 • szip
 • zthiu
 • prowincja
 • adwokat ewa
 • NIW
 • IPS
 • Google
 • Non Profit
 • Do Rzeczy
 • Gość Niedzielny
 • ralus
 • oblaci
 • izba lekarska
 • weglosmyk
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • Fundacja Nasza Szkoła
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC