Baner Pity.pl


Pomoc społeczna

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. W trudnej sytuacji życiowej instytucja pomocy społecznej ma nam nieść pomoc finansową i doradczą świadczoną przede wszystkim przez ośrodki pomocy społecznej oraz powiatowe centra pomocy rodzinie. Ponadto, na terenie każdego powiatu powinien funkcjonować całodobowy ośrodek interwencji kryzysowej. Zadania z zakresu pomocy społecznej realizują również organizacje pozarządowe oraz Kościoły.

W tym rozdziale omawiamy zakres ustawowej pomocy społecznej i sposób ubiegania się o nią. 


Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2013.182 t.j. z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.05.189.1598 późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. (Dz. U.2015.1058).

Wpłacam DARdla-dzieci.org.plJeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1% podatku na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy!

Copyright © SPES 1999 - 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.


 • seminarium
 • izba lekarska
 • Przewodnik Katolicki
 • weglosmyk
 • oblaci
 • prowincja
 • adwokat ewa
 • pfron
 • denon
 • dudkiewicz
 • IPS
 • Do Rzeczy
 • Non Profit
 • Google
 • Ogicom
 • Gość Niedzielny
 • renovabis
 • praca
 • pity2016
 • zthiu
 • szip
 • ralus
 • Niedziela
 • miasto
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC