Pomoc społeczna

Kto może skorzystać z pomocy społecznej? Warunkiem jej uzyskania jest trudna sytuacja życiowa, której nie jesteśmy w stanie samodzielnie przezwyciężyć. Przepisy ustawy o pomocy społecznej wśród trudnych sytuacji wymieniają między innymi niepełnosprawność, ciężką i długotrwałą chorobę, bezrobocie, bezdomność, przemoc w rodzinie, uzależnienie, trudności wychowawcze, klęski żywiołowe. Nie ma zamkniętego katalogu życiowych trudności uprawniających do skorzystania z pomocy. O udzielenie wsparcia ze strony państwa należy wystąpić do ośrodka pomocy społecznej.  Warto wiedzieć, że zadania z zakresu pomocy społecznej realizują organizacje pozarządowe i Kościoły.

W tym rozdziale omawiamy zakres ustawowej pomocy społecznej i sposób ubiegania się o nią. 


Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2013.182 t.j. z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.05.189.1598 późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. (Dz. U.2015.1058).


Wpłacam DAR 1,5 procent podatku Drogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1,5% podatku na sfinansowanie rzecznictwa praw i poradnictwa obywatelskiego dla najuboższych. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Narodowy Instytut Wolności

Copyright © SPES 1999 - 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • NIW
 • weglosmyk
 • fio
 • adwokat ewa
 • Google
 • prowincja
 • Gość Niedzielny
 • Non Profit
 • IPS
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • renovabis
 • ralus
 • izba lekarska
 • Do Rzeczy
 • szip
 • zthiu
 • seminarium
 • oblaci
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC