Zadłużenia i egzekucja komornicza

Informacje na temat praw wierzyciela, uprawnień komornika, przedawnienia roszczeń oraz odpowiedzialności za długi współmałżonka.


Podstawy prawne

 1. Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U.2014.1502 tj.z późn.zm.).
 2. Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz.U.2012.788 t.j z późn.zm.).
 3. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.2013.1440 tj. z późn. zm. ).
 4. Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz.U.2014.101 t.j. z późn.zm.).
 5. Kodeks Cywilny (Dz.U.2014.121 tj. z późn. zm.).
 6. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2003 Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. 2012.1112 tj. z późn.zm.)
 7. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. (t.j. Dz. U. 2015 .128 z późn. zm.).


Wpłacam DAR dla-dzieci.org.pl Jeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1% podatku na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020 oraz Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 (nowa wersja, strona w przygotowaniu).

logo NIW

Copyright © SPES 1999 - 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • fio
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • renovabis
 • NIW
 • prowincja
 • Do Rzeczy
 • szip
 • Gość Niedzielny
 • IPS
 • izba lekarska
 • Non Profit
 • adwokat ewa
 • ralus
 • Google
 • zthiu
 • oblaci
 • weglosmyk
 • seminarium
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC