Procedury w sprawach urzędowych i sądowych

Jak załatwić sprawę w urzędzie? Jak zachować się w sądzie? Dla wielu obywateli wizyta w tych instytucjach nie należy do najprzyjemniejszych momentów w życiu. Mamy nadzieję, że informacje, które podajemy ułatwią kontakt z administracją państwową i samorządową oraz innymi instytucjami publicznymi. Za szczególnie ważne uważamy omówienie zasad postępowania przed sądami powszechnymi, ich znajomość może pomóc w skutecznym dochodzeniu swoich praw.  

Informacje o miejscach, w których można uzyskać bezpłatną pomoc w realizacji swych praw obywatelskich znajdują się w rozdziale Bezpłatna pomoc prawna.Wpłacam DAR dla-dzieci.org.pl Jeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1% podatku na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020 oraz Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 (nowa wersja, strona w przygotowaniu).

logo NIW

Copyright © SPES 1999 - 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • Do Rzeczy
 • renovabis
 • NIW
 • IPS
 • izba lekarska
 • adwokat ewa
 • prowincja
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • oblaci
 • zthiu
 • fio
 • weglosmyk
 • szip
 • ralus
 • Google
 • Non Profit
 • Gość Niedzielny
 • seminarium
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC