Renta z tytułu niezdolności do pracy i szkoleniowa

W rozdziale omawiamy świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – kwestie dotyczące renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej oraz dodatku pielęgnacyjnego. 


Podstawy prawne:

 1. Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 r. (Dz.U.2013.1440 tj.  z późn. zm. ).
 2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie orzekania o niezdolności do pracy (Dz.U.04.273.2711). 
 3. Ustawa o rencie socjalnej z dnia 27 czerwca 2003 r. (Dz.U.2013.982 tj. z późn. zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2003 r. w sprawie przyznania renty socjalnej (Dz.U.03.170.1656).


Wpłacam DAR 1,5 procent podatku Drogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1,5% podatku na sfinansowanie rzecznictwa praw i poradnictwa obywatelskiego dla najuboższych. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Narodowy Instytut Wolności

Copyright © SPES 1999 - 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • Non Profit
 • adwokat ewa
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • zthiu
 • IPS
 • fio
 • Gość Niedzielny
 • Google
 • NIW
 • oblaci
 • izba lekarska
 • ralus
 • seminarium
 • szip
 • renovabis
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • Do Rzeczy
 • prowincja
 • weglosmyk
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC