Twoje Prawa w Nowym Roku

Na stronach poradnika Twoje Prawa opublikowaliśmy informacje o przepisach wchodzących w życie z początkiem roku 2017, które są ważne dla osób niepełnosprawnych,  ich opiekunów oraz osób w trudnej sytuacji życiowej.

W 2017 roku wzrosła wysokość świadczenia pielęgnacyjnego, wynosi ono obecnie 1406 zł. 

Ważna zmiana dotyczy rodziców, którzy mają więcej niż jedno dziecko niepełnosprawne. Od tego roku prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przysługuje rodzicowi, który nie podejmuje bądź rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem, także w przypadku, gdy drugi z rodziców ma już ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na inne dziecko.

Kolejna ważna informacja to wprowadzenie rządowego Programu „Za życiem”. Osoby, którym urodziło się dziecko z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu otrzymają pomoc przewidzianą we wchodzącej  życie z dniem 1 stycznia 2017 r.  ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Rodzinom znajdującym się w takiej sytuacji przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000 zł, dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, usług opiekuńczo – rehabilitacyjnych i wsparcia psychologicznego.     

Opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy pobierali świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy czy zasiłek dla opiekuna i którzy utracili to prawo  w związku ze śmiercią osoby, nad którą  sprawowali opiekę mogą od tego roku ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych i świadczenie przedemerytalne.

Dzięki nowelizacji ustawy pomocy społecznej zostały wprowadzone bardziej korzystne zasady przyznawania zasiłku stałego. Osoba, która wystąpi o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a następnie złoży wniosek o zasiłek stały, otrzyma zasiłek stały „wstecz”, po uzyskaniu orzeczenia, ale od tego miesiąca, w którym złożyła wniosek o zasiłek stały. Przed nowelizacją zasiłek stały był przyznawany od dnia złożenia wniosku, ale na podstawie  dołączonego do wniosku orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Szczegółowy opis zmian znajdziecie Państwo w dziale Aktualizacje Poradnika Twoje Prawa. Zapraszamy do lektury.

poradnik twoje prawa

 

 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • fio
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • seminarium
 • Non Profit
 • prowincja
 • zthiu
 • ralus
 • oblaci
 • adwokat ewa
 • Do Rzeczy
 • IPS
 • Google
 • renovabis
 • weglosmyk
 • szip
 • NIW
 • Gość Niedzielny
 • izba lekarska
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC