Walne zebranie

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES informuje, iż zwołuje Walne Zebranie Członków. 

Zebranie odbędzie się w siedzibie Warsztatu Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia SPES w Katowicach przy ul. Panewnickiej 463. W pierwszym terminie – dnia 27 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godzinie 17.00, a w przypadku nie uzyskania kworum (co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków) w drugim terminie – dnia 25 maja 2017 r. (czwartek) o godzinie 17.00.

 • izba lekarska
 • adwokat ewa
 • prowincja
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • Do Rzeczy
 • seminarium
 • fio
 • oblaci
 • szip
 • Non Profit
 • IPS
 • weglosmyk
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • Google
 • ralus
 • NIW
 • zthiu
 • Gość Niedzielny
 • renovabis
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC