Karta parkingowa dla niesłyszącego

Schorowany, starszy mężczyzna zwrócił się o pomoc prawną SPES, gdyż po zmianie przepisów nie otrzymał ponownie karty parkingowej. Do niepełnosprawności z powodu utraty słuchu, wraz z upływem lat doszły trudności w poruszaniu się, co wykazaliśmy w postępowaniu sądowym. Podważyliśmy opinie biegłych, którzy błędnie, bo bez zrozumienia dla sposobu funkcjonowania i komunikowania się osoby niesłyszącej, ocenili stan jej zdrowia.

Od połowy 2014 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące wydawania karty parkingowej. Można ją otrzymać tylko na podstawie nowych orzeczeń z odpowiednim wskazaniem wydawanych przez Powiatowe lub Miejskie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Niesłyszący mężczyzna dostał odmowę przyznania karty, pomimo pogarszającego się stanu zdrowia. Ze względu na wiek oraz doznane urazy poruszał się z pomocą laski, chorował na przewlekły zespół bólowy kręgosłupa, miał zmiany zwyrodnieniowe stawów biodrowych, korzystał z rehabilitacji narządu ruchu. 

Niestety, żaden z powołanych przez sąd lekarzy-specjalistów nie stwierdził u niego trudności z chodzeniem. Sąd podzielił nasze zastrzeżenia sporządzone do czterech opinii sądowo-lekarskich, w których wykazaliśmy, że stan zdrowia klienta Ośrodka Poradnictwa uległ pogorszeniu. Zwróciliśmy uwagę nieprawidłowy sposób przeprowadzenia badań. Biegli nie uwzględnili faktu, że pacjent nie słyszy i nie zadbali o porozumienie się w takiej sytuacji. 

Sąd Rejonowy w Rybniku w wydanym w tej sprawie wyroku zmienił orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i orzekł uprawnienie do  karty parkingowej.  

Opis sprawy znajduje się na stronie: Programu Pomocy Prawnej.

miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych

 • Do Rzeczy
 • NIW
 • ralus
 • oblaci
 • renovabis
 • seminarium
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • fio
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • weglosmyk
 • Google
 • adwokat ewa
 • zthiu
 • prowincja
 • IPS
 • Gość Niedzielny
 • szip
 • Non Profit
 • izba lekarska
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC