Inne możliwości nieodpłatnej pomocy prawnej

Istnieje wiele możliwości otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej. Oprócz pomocy ustawowej są do dyspozycji różne miejsca, w których jest udzielane poradnictwo prawne i obywatelskie. 

Można zwrócić się o pomoc i wyjaśnienie niezrozumiałych kwestii prawno-formalnych do:

 • biura porad obywatelskich,
 • uniwersyteckiej (studenckiej) poradni prawnej,
 • ośrodka pomocy społecznej,
 • powiatowego centrum pomocy rodzinie,
 • miejscowej parafii - być może organizuje dyżury prawnika,
 • organizacji społecznej, np.: związków zawodowych, związków emerytów i rencistów, organizacji reprezentujących osoby niepełnosprawne, fundacji i stowarzyszeń,
 • biur poselskich i senatorskich - wiele spraw można załatwić niekoniecznie z samymi posłami i senatorami, często asystenci tych osób są w stanie udzielić skutecznej pomocy,
 • radców prawnych w Twoim zakładzie pracy lub w zakładzie pracy kogoś z rodziny lub znajomych - przyjaciół,
 • radnych lokalnych samorządów.

Informacje o organizacjach pozarządowych świadczących bezpłatną pomoc prawną (biura porad obywatelskich, uniwersyteckie poradnie prawne itp) znajdziesz w bazie danych Stowarzyszenia Klon/Jawor.

Wykazy jednostek specjalistycznego poradnictwa dostępne są na stronach internetowych poszczególnych urzędów wojewódzkich

Ministerstwo Sprawiedliwości utworzyło również specjalną stronę dla osób pokrzywdzonych na której znajdują się informacje dla ofiar przestępstw, adresy placówek w których można uzyskać pomoc, akty prawne oraz wzory dokumentów potrzebnych do wszczęcia dochodzenia i inne.

Zalecamy podejmowanie kontaktu z placówkami znajdującymi się możliwie blisko miejsca zamieszkania (w bardzo wielu sprawach dla uzyskania pomocy konieczne jest przedłożenie dokumentów i osobisty kontakt).

Osoby z terenu aglomeracji katowickiej, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, mogą ubiegać się o bezpłatną pomoc prowadzonego przez nasze Stowarzyszenie  Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego.Wpłacam DAR 1,5 procent podatku Drogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1,5% podatku na sfinansowanie rzecznictwa praw i poradnictwa obywatelskiego dla najuboższych. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Narodowy Instytut Wolności

Copyright © SPES 1999 - 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • szip
 • seminarium
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • renovabis
 • adwokat ewa
 • Do Rzeczy
 • Google
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • weglosmyk
 • zthiu
 • Non Profit
 • fio
 • Gość Niedzielny
 • izba lekarska
 • oblaci
 • IPS
 • ralus
 • NIW
 • prowincja
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC