Zaopatrzenie górników

Poza zaopatrzeniem wynikającym z przepisów ogólnych, pracownikom zatrudnionym pod ziemią, którzy w następstwie wypadku przy pracy doznali trwałego kalectwa ograniczającego zdolność poruszania się, przydziela się - zgodnie z Kartą Górnika - bezpłatnie motorowy wózek inwalidzki.

Przepis ten wchodził w życie w latach 80-tych, gdy motorowe wózki inwalidzkie były jedyną dostępną i popularną formą pomocy osobom niepełnosprawnym w przemieszczaniu się na większe odległości. Z posiadanych przez nas informacji wynika, iż obecnie osoby uprawnione otrzymują od kopalnii (zamiast wózka motorowego) kwoty stanowiące równowartość samochodu osobowego. Znane są nam przypadki, gdy kopalnie odmawiające realizacji tego przepisu poprzez przyznanie kwoty umożliwiającej zakup samochodu, przegrywały sprawę w sądzie.Wpłacam DAR dla-dzieci.org.pl Jeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1% podatku na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020 oraz Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 (nowa wersja, strona w przygotowaniu).

logo NIW

Copyright © SPES 1999 - 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • oblaci
 • Gość Niedzielny
 • seminarium
 • Google
 • prowincja
 • zthiu
 • weglosmyk
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • Do Rzeczy
 • IPS
 • ralus
 • adwokat ewa
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • izba lekarska
 • Non Profit
 • szip
 • NIW
 • fio
 • renovabis
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC