Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Ubezwłasnowolnienie i przymusowe leczenie

Osoba chora psychicznie musi wyrazić zgodę na badanie i leczenie przez lekarza psychiatrę lub leczenie. Przepisy prawa określają wyjątkowe sytuacje kiedy i przy zachowaniu jakich procedur można poddać przymusowemu leczeniu lub badaniu psychiatrycznemu osobę chorą psychicznie. Te wyjątkowe sytuacje zostały opisane w niniejszym dziale. Ponadto przedstawiamy również procedury przymusowego leczenia odwykowego, przymusowego przyjęcia do domu pomocy społecznej oraz ubezwłasnowolnienia.


Podstawy prawne:

  1. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz.U.11.231.1375 tj. z późn.zm).
  2. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz.U.2012.1356 tj. z późn.zm.).
  3. Ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U.2014.121 tj. z późn.zm.).
  4. Ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz.U.2014.101 t.j z późn. zm.).


Wpłacam DARdla-dzieci.org.plJeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1% podatku na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy!
logo pfron

Projekt Twoje Prawa jest współfinansowany ze środków PFRON

Copyright © SPES 1999 - 2019. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.