Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Walne zebranie

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES informuje, iż zwołuje Walne Zebranie Członków. 

Zebranie odbędzie się w siedzibie Warsztatu Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia SPES w Katowicach przy ul. Panewnickiej 463. W pierwszym terminie – dnia 27 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godzinie 17.00, a w przypadku nie uzyskania kworum (co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków) w drugim terminie – dnia 25 maja 2017 r. (czwartek) o godzinie 17.00.