Walne Zebranie

Stowarzyszenie SPES informuje, iż zwołuje Walne Zebranie Członków

Informujemy, iż Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia SPES – wyborcze oraz celem dokonania zmian w statucie -  odbędzie się w siedzibie Warsztatu Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia SPES w  Katowicach przy ul. Panewnickiej 463 w dniu 12 kwietnia 2023 r. (środa) o godzinie 17.30, a  w przypadku braku kworum w dniu 12 kwietnia 2023 r. – w drugim terminie w dniu 27 kwietnia 2023 r. (czwartek) o godzinie 17.30.

 • izba lekarska
 • adwokat ewa
 • IPS
 • fio
 • NIW
 • Non Profit
 • Do Rzeczy
 • Gość Niedzielny
 • weglosmyk
 • prowincja
 • Google
 • seminarium
 • renovabis
 • zthiu
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • ralus
 • szip
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • oblaci
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC