Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Bezpłatna pomoc prawna

Jesteśmy jedną pierwszych organizacji pozarządowych zajmujących się poradnictwem obywatelskim. Od 25 lat prowadzimy Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego, w którym osobom będącym w kryzysie życiowym udzielamy pomocy prawnej. Opisujemy wybrane sprawy sądowe wygrane dla klientów Ośrodka w  Programie Pomocy Prawnej. Wiemy, że dostępność do pomocy dla osób, których „nie stać” na opłacenie prawnika pozwala na zapewnienie ochrony praw obywatelskich tym, którzy są bezradni w postępowaniu sądowym. Ważne, aby jak najszybciej skorzystać z pomocy prawnej. W niniejszym rozdziale informujemy jakie są możliwości otrzymania jej bezpłatnie. Wpłacam DAR dla-dzieci.org.pl Jeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1% podatku na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020 oraz Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 (nowa wersja, strona w przygotowaniu).

logo NIW

Copyright © SPES 1999 - 2021. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.