Pielęgniarska opieka długoterminowa

Pielęgniarska opieka długoterminowa jest to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają udzielania systematycznych świadczeń pielęgniarskich.

Pacjenci ci nie potrzebują hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego i z różnych względów nie chcą lub nie mogą przebywać w zakładach opieki długoterminowej, a wymagają systematycznej i intensywnej  opieki pielęgniarskiej w warunkach domowych we współpracy z lekarzem rodzinnym.

Opieką w domu mogą być objęci pacjenci przewlekle chorzy, unieruchomieni z powodu urazu lub przewlekłej choroby i bezwzględnie wymagają przynajmniej jednego z wymienionych świadczeń pielęgniarskich:

 • kroplowe wlewy dożylne wynikające ze stałego zlecenia lekarskiego związanego z prowadzonym procesem leczenia:
 • wykonywanie opatrunków (rany, odleżyny i owrzodzenia troficzne podudzi),
 • karmienie przez zgłębnik,
 • karmienie przez przetokę,
 • pielęgnacja przetoki,
 • zakładanie i usuwanie cewnika (stałe zlecenie lekarskie),
 • płukanie pęcherza moczowego,
 • pielęgnacja rurki tracheostomijnej.

Pielęgniarską opieką długoterminową  nie mogą  być objęci pacjenci w ostrej fazie choroby psychicznej i w terminalnej fazie choroby nowotworowej.

Podstawą przyznania pielęgniarskiej opieki długoterminowej jest wniosek lekarza oraz wywiad pielęgniarski przeprowadzony w domu pacjenta.

Czas objęcia chorego tą forma opieki jest warunkowany stanem zdrowia. W miarę poprawy stanu zdrowia pacjent zostaje objęty opieką pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej (w ramach praktyki lekarza rodzinnego).Wpłacam DAR 1,5 procent podatku Drogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1,5% podatku na sfinansowanie rzecznictwa praw i poradnictwa obywatelskiego dla najuboższych. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Narodowy Instytut Wolności

Copyright © SPES 1999 - 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • seminarium
 • IPS
 • NIW
 • prowincja
 • Gość Niedzielny
 • Non Profit
 • weglosmyk
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • ralus
 • szip
 • fio
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • Google
 • adwokat ewa
 • izba lekarska
 • Do Rzeczy
 • oblaci
 • zthiu
 • renovabis
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC