Leczenie stomatologiczne

Katalog (wykaz) świadczeń zdrowotnych lekarza stomatologa oraz podstawowych materiałów stomatologicznych przysługujących ubezpieczonym jest ustalany w drodze stosownego rozporządzenia ministra zdrowia.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dostępnymi na stronie internetowej ministerstwa zdrowia.

Dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia oraz kobiety w ciąży i w okresie połogu mają prawo do bezpłatnych dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza stomatologa oraz materiałów stosowanych przy udzielaniu tych świadczeń (czytaj na stronie internetowej ministerstwa zdrowia).

Dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej do 16 roku życia oraz osobom ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych, przysługują ponadto bezpłatnie:

 1. świadczenia zdrowotne lekarza stomatologa wykonywane w znieczuleniu ogólnym,
 2. kompozytowe materiały światłoutwardzalne do wypełnień.


Wpłacam DAR dla-dzieci.org.pl Jeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1% podatku na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020 oraz Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 (nowa wersja, strona w przygotowaniu).

logo NIW

Copyright © SPES 1999 - 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • Do Rzeczy
 • IPS
 • oblaci
 • Gość Niedzielny
 • izba lekarska
 • weglosmyk
 • zthiu
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • prowincja
 • Non Profit
 • ralus
 • fio
 • renovabis
 • szip
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • NIW
 • seminarium
 • Google
 • adwokat ewa
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC