Dowody osobiste bez wizyty w urzędzie

Choroba, niepełnosprawność bądź inna przeszkoda, której nie można pokonać są podstawą do  wnioskowania o dowód osobisty bez konieczności osobistego stawienia się w tej sprawie w urzędzie.

Od 1 marca 2015 r. obowiązuje nowy wzór dowodu osobistego. Dowód osobisty nie zawiera już następujących danych: adresu zameldowania, wzrostu, koloru oczu i zeskanowanego podpisu posiadacza dowodu.

Fotografia na dowodzie jest taka sama jak w paszporcie. Rozmiary i format dowodu osobistego pozostają takie same jak dotychczas.

Dowód osobisty jest ważny 10 lat z wyjątkiem dowodu wydanego dzieciom poniżej 5 roku życia, który jest ważny przez 5 lat.

Po 1 marca 2015 nie ma konieczności wymiany dokumentów, gdyż aktualne dowody osobiste zachowują swoją ważność do upływu terminów w nich określonych.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w dowolnej gminie w kraju lub drogą elektroniczną. Wniosek składany w gminie należy  podpisać własnoręcznie, natomiast elektroniczny wniosek o wydanie dowodu osobistego będziemy wymaga uwierzytelnienia podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP.

Fotografię jaką mamy dołączyć do wniosku musimy zrobić nie wcześniej, niż na 6 miesięcy przed terminem złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego. 

Jeżeli nasz stan zdrowia (choroba, niepełnosprawność) bądź inna przeszkoda, której nie możemy pokonać uniemożliwia nam osobiste złożenie wniosku w gminie pracownik urzędu gminy może odebrać od nas wniosek w miejscu naszego pobytu a dowód osobisty może zostać wydany w gminie naszemu pełnomocnikowi.

Przepisy dotyczące występowania z wnioskiem o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych nie uległy zmianie. Nadal z wnioskiem tym występuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.

W przypadku utraty dowodu osobistego unieważnia go gmina, do której została zgłoszona utrata dokumentu a nie jak dotychczas gmina, która wydała dokument.Wpłacam DARdla-dzieci.org.plJeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1% podatku na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy!
loga finansowanie


Copyright © SPES 1999 - 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • Google
 • weglosmyk
 • denon
 • dudkiewicz
 • izba lekarska
 • pfron
 • szip
 • Niedziela
 • Przewodnik Katolicki
 • miasto
 • Gość Niedzielny
 • asystentpit
 • Do Rzeczy
 • pooooo
 • Non Profit
 • zthiu
 • praca
 • niw
 • IPS
 • fio
 • seminarium
 • pity2016
 • adwokat ewa
 • oblaci
 • prowincja
 • ralus
 • renovabis
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC