Baner asystentpit.pl

Odszkodowanie a zadośćuczynienie

Odszkodowanie i zadośćuczynienie to dwie różne formy rekompensaty poniesionych szkód. Choć w języku potocznym zdarza się, że oba pojęcia są używane zamiennie, to jednak z definicji różnią się od siebie. Oznacza to, że w zależności od charakteru szkody, który może być materialny bądź niematerialny można wystąpić o odszkodowanie, bądź domagać się zadośćuczynienia. 

Najczęściej używanym przez osoby poszkodowane pojęciem jest odszkodowanie. Odszkodowanie jest rekompensatą za szkodę, która ma charakter wymierny i dający się wyliczyć. Oznacza to przede wszystkim, iż dla roszczeń w tym zakresie ważne będą wszelkiego typu obliczenia matematyczne, odniesienia do rynkowych cen i kosztów rzeczy i usług, dowody w postaci faktur i rachunków.

Odrębną formą rekompenasaty jest zadośćuczynienie, które ma zastosowanie do szkód niematerialnych, co do których kodeks cywilny używa sformułowania "doznana krzywda". Zadośćuczynienie będzie zatem rekompensować cierpienie fizyczne i psychiczne. W tym wypadku nie ma obiektywnych metod ustalania wysokości świadczenia, przez co proces ustalania wysokości zadośćuczynienia polega między innymi na pozyskiwaniu informacji, co do wysokości kwot uzyskiwanych w tym zakresie przez innych poszkodowanych, zwykle w procesach sądowych.Wpłacam DARdla-dzieci.org.plJeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1% podatku na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy!
logo pfron

Projekt Twoje Prawa jest współfinansowany ze środków PFRON

Copyright © SPES 1999 - 2019. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.


 • zthiu
 • seminarium
 • weglosmyk
 • pfron
 • Przewodnik Katolicki
 • asystentpit
 • praca
 • dudkiewicz
 • Niedziela
 • Google
 • prowincja
 • ralus
 • Non Profit
 • Do Rzeczy
 • izba lekarska
 • denon
 • pity2016
 • renovabis
 • szip
 • oblaci
 • miasto
 • Gość Niedzielny
 • IPS
 • adwokat ewa
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC