Podatki i ulgi podatkowe

W rozdziale tym omawiamy ogólne zasady odliczeń od podatku i dochodu, wydatki na cele rehabilitacyjne podlegające odliczeniom, podajemy również niektóre limity i zasady odliczeń.


Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U.2012.749 tj. z późn.zm.)
 2. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2012.361 t.j. z późn. zm. )
 3. Ustawa z dnia 9 września 2000 o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.2015.626)
 4. Ustawa z dnia 7 listopada 2014 roku o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U.2014.1662)


Wpłacam DAR dla-dzieci.org.pl Jeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1% podatku na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020 oraz Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 (nowa wersja, strona w przygotowaniu).

logo NIW

Copyright © SPES 1999 - 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • Non Profit
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • Google
 • zthiu
 • weglosmyk
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • oblaci
 • NIW
 • prowincja
 • fio
 • seminarium
 • izba lekarska
 • IPS
 • Gość Niedzielny
 • ralus
 • renovabis
 • szip
 • adwokat ewa
 • Do Rzeczy
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC