Ulga internetowa

Ulga internetowa przysługuje podatnikowi wyłącznie w kolejno następujących po sobie dwóch latach podatkowych, pod warunkiem, że w okresie poprzedzającym te lata podatnik nie korzystał z tego odliczenia.

Podatnik, który w roku podatkowym płacił za użytkowanie sieci Internet ma prawo odliczyć ponoszone przez siebie z tego tytułu wydatki:

 • od dochodu,  jeśli był opodatkowany według skali podatkowej
 • od przychodu, jeśli był opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych.

Odliczeń można dokonać w zeznaniu podatkowym: PIT-37, PIT-36, PIT-28, do któego należy dołączyć załącznik PIT/O.

Ulga ta obejmuje tylko tych podatników, którzy nie dokonywali odliczeń z tego tytułu w latach wcześniejszych albo po raz pierwszy skorzystali z niej w zeznaniu za 2018 rok. Podatnik, który po raz pierwszy skorzystał z odliczenia wydatków na Internet w roku 2018, będzie mógł zatem skorzystać z ulgi po raz drugi, tylko w roku 2019.

Kwota odliczenia nie uległa zmianie  stosunku do lat poprzednich i wynosi 760 zł. Należy pamiętać o tym, iż niewykorzystany limit 760 zł podobnie jak w latach wcześniejszych nie przechodzi do odliczenia na następny rok.

Aby skorzystać z ulgi, podatnik musi posiadać dokument stwierdzający poniesienie wydatku, zawierający dane identyfikujące osobę, która dokonała wydatku i która korzysta z odliczenia w ramach ulgi internetowej, dane  identyfikujące sprzedającego usługę, rodzaj zakupionej usługi oraz kwotę zapłaty Jeżeli dostęp do Internetu jest w pakiecie np. z telefonem stacjonarnym bądź telewizją kablową, z faktury VAT musi wynikać kwota wydatków za używanie Internetu. Odliczeniu nie podlegają natomiast wydatki związane z zakupem sprzętu, komponentów sieci, instalacją, rozbudową i modernizacją, bieżącym utrzymaniem, opłatą aktywacyjną.

Od dochodu można odliczyć kwotę wydatków związanych z użytkowaniem Internetu niezależnie od formy jego dostępu jak i miejsca, w którym się z niego korzysta. Można więc skorzystać z ulgi internetowej korzystając z Internetu przez stałe lub bezprzewodowe łącze w domu bądź też za pomocą urządzeń mobilnych w komputerze lub telefonie komórkowym bądź w kawiarence internetowej.

Jeżeli na dokumencie potwierdzającym poniesienie kosztów za Internet  jest wymienionych kilka osób jako odbiorcy usługi (np. współmałżonkowie), wówczas każda z nich może skorzystać z ulgi internetowej do wysokości jej limitu czyli 760 zł przy czym suma odliczenia nie może jednak przekroczyć kwoty faktycznie poniesionej na zakup usługi przez osoby korzystające z niej.Wpłacam DAR 1,5 procent podatku Drogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1,5% podatku na sfinansowanie rzecznictwa praw i poradnictwa obywatelskiego dla najuboższych. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Narodowy Instytut Wolności

Copyright © SPES 1999 - 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • Fundacja Nasza Szkoła
 • weglosmyk
 • renovabis
 • Gość Niedzielny
 • prowincja
 • IPS
 • NIW
 • fio
 • zthiu
 • seminarium
 • Non Profit
 • Google
 • szip
 • oblaci
 • Do Rzeczy
 • ralus
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • adwokat ewa
 • izba lekarska
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC