Ulga internetowa

Ulga internetowa przysługuje podatnikowi wyłącznie w kolejno następujących po sobie dwóch latach podatkowych, pod warunkiem, że w okresie poprzedzającym te lata podatnik nie korzystał z tego odliczenia.

Ulga ta obejmuje tylko tych podatników, którzy nie dokonywali odliczeń z tego tytułu w latach wcześniejszych czyli do 2012 r. Podatnik, który po raz pierwszy skorzystał z odliczenia wydatków na Internet w roku 2013, będzie mógł zatem skorzystać z ulgi po raz drugi, tylko w roku 2014.

Kwota odliczenia nie uległa zmianie i wynosi tak jak dotychczas 760 zł. Należy pamiętać o tym, iż niewykorzystany limit 760 zł podobnie jak w latach wcześniejszych nie przechodzi do odliczenia na następny rok.

Odpisu dokonuje się na podstawie każdego dowodu zawierającego cel poniesionych wydatków oraz ich wysokości. Dokument ten musi jednak zawierać  dane identyfikujące osobę, która dokonała wydatku i która korzysta z odliczenia w ramach ulgi internetowej. 

Jeżeli dostęp do Internetu jest w pakiecie np. z telefonem stacjonarnym bądź telewizją kablową z faktury VAT musi wynikać kwota wydatków za używanie Internetu. Tylko wówczas jest możliwość skorzystania z ulgi.

Od dochodu można odliczyć kwotę wydatków związanych z użytkowaniem Internetu niezależnie od formy jego dostępu jak i miejsca, w którym się z niego korzysta. Można więc skorzystać z ulgi internetowej korzystając z Internetu przez stałe lub bezprzewodowe łącze w domu bądź też za pomocą urządzeń mobilnych w komputerze lub telefonie komórkowym bądź w kawiarence internetowej.

Jeżeli na dokumencie potwierdzającym poniesienie kosztów za Internet  jest wymienionych kilka osób jako odbiorcy usługi (np. współmałżonkowie), wówczas każda z nich może skorzystać z ulgi internetowej do wysokości jej limitu czyli 760 zł przy czym suma odliczenia nie może jednak przekroczyć kwoty faktycznie poniesionej na zakup usługi przez osoby korzystające z niej.Wpłacam DARdla-dzieci.org.plJeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1% podatku na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy!
logo pfron

Projekt Twoje Prawa jest współfinansowany ze środków PFRON

Copyright © SPES 1999 - 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • dudkiewicz
 • praca
 • Gość Niedzielny
 • asystentpit
 • weglosmyk
 • Przewodnik Katolicki
 • prowincja
 • oblaci
 • izba lekarska
 • seminarium
 • Do Rzeczy
 • ralus
 • pfron
 • Niedziela
 • miasto
 • renovabis
 • Google
 • IPS
 • zthiu
 • szip
 • adwokat ewa
 • pity2016
 • denon
 • Non Profit
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC