Leczenie stomatologiczne

Katalog (wykaz) świadczeń zdrowotnych lekarza stomatologa oraz podstawowych materiałów stomatologicznych przysługujących ubezpieczonym jest ustalany w drodze stosownego rozporządzenia ministra zdrowia.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dostępnymi na stronie internetowej ministerstwa zdrowia.

Dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia oraz kobiety w ciąży i w okresie połogu mają prawo do bezpłatnych dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza stomatologa oraz materiałów stosowanych przy udzielaniu tych świadczeń (czytaj na stronie internetowej ministerstwa zdrowia).

Dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej do 16 roku życia oraz osobom ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych, przysługują ponadto bezpłatnie:

 1. świadczenia zdrowotne lekarza stomatologa wykonywane w znieczuleniu ogólnym,
 2. kompozytowe materiały światłoutwardzalne do wypełnień.


Wpłacam DAR 1,5 procent podatku Drogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1,5% podatku na sfinansowanie rzecznictwa praw i poradnictwa obywatelskiego dla najuboższych. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Narodowy Instytut Wolności

Copyright © SPES 1999 - 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • Fundacja Nasza Szkoła
 • izba lekarska
 • szip
 • Gość Niedzielny
 • prowincja
 • zthiu
 • Do Rzeczy
 • oblaci
 • ralus
 • weglosmyk
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • renovabis
 • fio
 • Non Profit
 • seminarium
 • IPS
 • Google
 • NIW
 • adwokat ewa
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC