Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Komunikacja miejska

Nie ma jednolitej regulacji prawnej w sprawie ulg na przejazdy środkami komunikacji miejskiej. Każde miasto i gmina ustala odrębnie w drodze uchwały kto jest uprawniony do bezpłatnych bądź ulgowych przejazdów. Informacje można uzyskać w urzędach gmin i miejskich przedsiębiorstwach komunikacyjnych. 

Ustawa o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego nie ma zastosowania do zasad obowiązujących w komunikacji miejskiej.

Przewoźnicy komunikacji miejskiej, prócz wynikających z odrębnych przepisów uprawnień przysługujących inwalidom wojennym i wojskowym oraz studentom, stosują jednak najczęściej te same, bądź zbliżone zasady udzielania uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych dla osób niepełnosprawnych, jak te, które są stosowane w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego (transportu PKP i PKS). Zawsze jednak należy uzyskiwać szczegółowe informacje w tym zakresie w punktach informacyjnych firm przewozowych lub zrzeszeń przewoźników. W przypadku uprawnień w tej dziedzinie szczególnie przydatne jest posługiwanie się legitymacją osoby niepełnosprawnej wydaną przez powiatowy zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Studentom przysługuje prawo do korzystania z 50% ulgi w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej.Wpłacam DAR dla-dzieci.org.pl Jeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1% podatku na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020 oraz Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 (nowa wersja, strona w przygotowaniu).

logo NIW

Copyright © SPES 1999 - 2021. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.