Transport lotniczy

Osoby niepełnosprawne, które podróżują drogą lotniczą mogą liczyć na specjalną pomoc w przypadku przewozów pasażerskich rozpoczynających się, kończących się lub z przesiadką w porcie lotniczym znajdującym się na terytorium Państwa Członkowskiego Wspólnoty Europejskiej.

Punkty przylotu i wyloty dla osób niepełnosprawnych

Na terenie portu lotniczego winny być wyznaczone punkty przylotu i wylotu, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków terminalu, w których osoby niepełnosprawne lub osoby o ograniczonej sprawności ruchowej mogą z łatwością powiadomić o swoim przybyciu do portu lotniczego i zwrócić się o pomoc. Punkty są oznaczone w wyraźny sposób i oferują w dostępnych formach podstawowe informacje o porcie lotniczym.

Prawo do specjalnej pomocy w portach lotniczych

 1. Port lotniczy oraz przewoźnik lotniczy udzielają bez dodatkowych opłat specjalnej pomocy osobie niepełnosprawnej (jak np. pomoc w przemieszczaniu się) w taki sposób, aby ta osoba mogła skorzystać z lotu, na który ma rezerwację.
 2. Warunkiem udzielenia specjalnej pomocy jest:
 • zgłoszenie szczególnych potrzeb tej osoby przewoźnikowi lotniczemu lub organizatorowi wycieczek, co najmniej czterdzieści osiem godzin przed opublikowaną godziną odlotu, oraz
 • stawienie się danej osoby niepełnosprawnej
  • do odprawy o godzinie określonej z góry na piśmie (w tym również za pomocą środków elektronicznych) przez przewoźnika lotniczego lub organizatora wycieczek lub jeżeli nie jest określona godzina, nie później niż jedną godzinę przed opublikowaną godziną odlotu,
  • lub stawienie się danej osoby do punktu przylotów i wylotów dla osób niepełnosprawnych w granicach portu lotniczego o godzinie określonej z góry na piśmie (w tym również za pomocą środków elektronicznych) przez przewoźnika lotniczego lub organizatora wycieczek; lub jeżeli nie jest określona godzina, nie później niż dwie godziny przed opublikowaną godziną odlotu.
 1. Jeżeli nie dokonano zgłoszenia, organ zarządzający podejmuje wszelkie należyte starania w celu udzielenia specjalnej pomocy w taki sposób, aby dana osoba mogła skorzystać z lotu, na który ma rezerwację.
 2. W przypadku gdy wymagane jest użycie certyfikowanego psa przewodnika, należy to uwzględnić, pod warunkiem że takie zgłoszenie zostało przedstawione przewoźnikowi lotniczemu lub organizatorowi wycieczek, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami krajowymi dotyczącymi przewożenia psów przewodników na pokładzie samolotu, w przypadku gdy przepisy takie istnieją.

Zapobieganie odmowie przewozu osoby niepełnosprawnej

 1. Przewoźnik lotniczy lub jego przedstawiciel lub organizator wycieczek nie mogą (z zastrzeżeniem pkt. 2), ze względu na niepełnosprawność odmówić:
 • przyjęcia rezerwacji na lot,
 • zabrania na pokład osoby niepełnosprawnej pod warunkiem że osoba ta posiada ważny bilet i rezerwację.
 1. Przewoźnik lotniczy lub jego przedstawiciel lub organizator wycieczek mogą, ze względu na niepełnosprawność odmówić przyjęcia rezerwacji lub zabrania na pokład osoby niepełnosprawnej:
 •  w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa ustanowionych prawem międzynarodowym, wspólnotowym lub krajowym lub w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa ustanowionych przez organ, który wydał danemu przewoźnikowi lotniczemu certyfikat przewoźnika lotniczego;
 • jeśli rozmiar samolotu lub jego drzwi czynią fizycznie niemożliwym wprowadzenie na pokład lub przewóz osoby niepełnosprawnej
 • w przypadku odmowy przyjęcia rezerwacji z powyższych przyczyn, przewoźnik lotniczy, jego przedstawiciel lub organizator wycieczek podejmują należyte starania w celu zaproponowania danej osobie możliwego do zaakceptowania rozwiązania alternatywnego.
 1. Osoba niepełnosprawna, której odmówiono wstępu na pokład ze względu na jej niepełnosprawność, a także osoba jej towarzysząca, mają prawo do zwrotu kosztów lub zmiany planu podróży. Prawo do skorzystania z możliwości lotu powrotnego lub zmiany planu podróży uzależnione jest od spełnienia wszystkich wymogów bezpieczeństwa.
 2. Przewoźnik lotniczy, jego przedstawiciel lub organizator wycieczek mogą wymagać, aby osobie niepełnosprawnej towarzyszyła inna osoba zdolna do udzielenia niezbędnej pomocy tej osobie, jeśli jest to podyktowane względami bezpieczeństwa, o których mowa wyżej w pkt 2.a
 3. Przewoźnik lotniczy lub jego przedstawiciel udostępnia publicznie, w dostępnych formach i przynajmniej w tych samych językach, co informacje udostępnione innym pasażerom, zasady bezpieczeństwa, które stosuje do przewozu osób niepełnosprawnych, jak również wszelkie ograniczenia dotyczące ich przewozu lub przewozu sprzętu do poruszania się ze względu na rozmiary samolotu. Organizator wycieczek udostępnia takie zasady bezpieczeństwa i ograniczenia dotyczące lotów objętych zorganizowanymi podróżami, wakacjami i wycieczkami, które organizuje, sprzedaje lub oferuje do sprzedaży.
 4. W przypadku gdy przewoźnik lotniczy lub jego przedstawiciel, lub organizator wycieczek odmawiają przyjęcia rezerwacji lub zabrania na pokład osoby niepełnosprawnej z powodów określonych powyżej w pkt. 2, powiadamiają oni niezwłocznie osobę niepełnosprawną o przyczynach tego odstępstwa. Na żądanie przewoźnik lotniczy, jego przedstawiciel lub organizator wycieczek przedstawiają na piśmie wspomniane przyczyny w terminie pięciu dni roboczych od daty żądania.


Wpłacam DAR 1,5 procent podatku Drogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1,5% podatku na sfinansowanie rzecznictwa praw i poradnictwa obywatelskiego dla najuboższych. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Narodowy Instytut Wolności

Copyright © SPES 1999 - 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • seminarium
 • renovabis
 • weglosmyk
 • ralus
 • szip
 • fio
 • oblaci
 • Google
 • zthiu
 • NIW
 • Non Profit
 • Do Rzeczy
 • Gość Niedzielny
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • prowincja
 • IPS
 • adwokat ewa
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • izba lekarska
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC