Prawo jazdy osoby niepełnosprawnej

Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z dysfunkcją narządu ruchu nie ponoszą opłaty za praktyczną część egzaminu na prawo jazdy kategorii B, w sytuacji gdy egzamin odbywa się ich pojazdem przystosowanym do rodzaju schorzenia. 

Zgodnie z przepisami z opłaty za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzanego w stosunku do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, zwalnia się osoby niepełnosprawne, w przypadku gdy jazda egzaminacyjna odbywa się pojazdem osoby niepełnosprawnej. 

Ułatwieniem dla kursantów ma być internetowa baza informacji o pojazdach odpowiednio przystosowanych do rodzaju niepełnosprawności. W bazie tej wskazuje się ośrodek szkolenia kierowców, w dyspozycji którego znajduje się dany pojazd.

Nie wszystkie ośrodki szkolenia kierowców dysponują samochodami dostosowanymi do potrzeb osoby z  niepełnosprawnością. 

Aby dowiedzieć się czy jako osoba niepełnosprawna możemy starać się o uzyskanie prawa jazdy najlepiej udać się do odpowiedniej szkoły nauki jazdy. Tam instruktor oceni czy jest możliwość rozpoczęcia kursu, ale w pierwszej kolejności skieruje na badania. W praktyce  o prawo jazdy mogą się starać osoby, które mają sprawne co najmniej dwie kończyny, w tym jedną z nich musi być ręka. Niektóre choroby zakłócające pracę mózgu mogą uniemożliwić nam zdobycie prawa jazdy.

Lekarz medycyny pracy ocenia stan zdrowia oraz wypisuje zaświadczenie z odpowiednimi co do schorzenia kodami ograniczeń. 

Najlepiej wcześniej dopytać w szkole nauki jazdy, które z kodów są odpowiednie dla danego schorzenia.

Koszt kursu nauki jazdy w kategorii B waha się w granicach 1900 - 2700 zł. W niektórych szkołach jest możliwość odbycia kursu teoretycznego w ramach e-learningu. W takim przypadku nie trzeba dojeżdżać indywidualnie na zajęcia teoretyczne.
Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie do kursu prawa jazdy w ramach programu PFRON Aktywny samorząd. W 2022 r.  kwota dofinansowania do kursu kategorii B  wynosi do 2100 zł,  do kursów pozostałych kategorii - 3500 zł. Minimalny wkład własny wnioskodawcy to 25% kosztów kursu. Ponadto, w ramach programu można ubiegać się o zwrot kosztów związanych z dojazdem na kurs bądź zakwaterowaniem.  

Po odbyciu 30 godzin zajęć teoretycznych oraz 30 godzin zajęć praktycznych można przystąpić do egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD). W pierwszej kolejności należy zdać egzamin teoretyczny, którego koszt wynosi 30 zł, po zdanym egzaminie można przystąpić do egzaminu praktycznego. Osoby niepełnosprawne zdają egzamin na dostarczonym do WORD, dostosowanym do swoich potrzeb wypożyczonym samochodzie. Należy go dostarczyć pod Ośrodek przed egzaminem. W praktyce najczęściej taki samochód można wypożyczyć w szkole nauki jazdy gdzie odbywało się kurs lub tam dopytać o szkołę, w której taki samochód można wypożyczyć. Osoba niepełnosprawna posiadająca zaświadczenie lekarskie wraz z adnotacją, że musi prowadzić dostosowany do swoich potrzeb samochód zwolniona jest z opłat za egzamin praktyczny. Jednak w takim wypadku musi opłacić koszt wypożyczenia samochodu na egzamin. Tutaj ponosi koszt 200 -250 zł. 

Również osoby z uszkodzeniem narządu słuchu wymagające korzystania z usługi tłumacza języka migowego podczas egzaminu mogą starać się o dofinansowanie w tym zakresie.

Po zdaniu egzaminu praktycznego wystarczy udać się do Urzędu Miasta lub Starostwa Powiatowego oraz uiścić opłatę za wydanie prawa jazdy i poczekać około dwóch tygodni na uzyskanie dokumentu.

Ostatnim krokiem jest przystosowanie samochodu do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Koszt takiego zabiegu waha się w granicy 300 -12 000 zł w zależności od rodzaju schorzenia.

Także w tym przypadku można ubiegać się o zwrot kosztów dostosowania samochodu w ramach różnych programów np. program PFRON „Aktywny samorząd” lub ze środków organizacji pozarządowych.Wpłacam DAR 1,5 procent podatku Drogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1,5% podatku na sfinansowanie rzecznictwa praw i poradnictwa obywatelskiego dla najuboższych. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Narodowy Instytut Wolności

Copyright © SPES 1999 - 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • Non Profit
 • szip
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • izba lekarska
 • weglosmyk
 • Gość Niedzielny
 • prowincja
 • seminarium
 • renovabis
 • Do Rzeczy
 • fio
 • IPS
 • NIW
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • zthiu
 • Google
 • oblaci
 • ralus
 • adwokat ewa
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC