Uprawnienia w usługach pocztowych

W prawie pocztowym znajdują się zapisy, które mają zapewnić osobom niepełnosprawnym dostęp do korzystania z usług pocztowych.

Organizacja pracy placówek pocztowych powinna uwzględniać potrzeby osób poruszających się  za pomocą wózka inwalidzkiego. Na poczcie powinny znajdować się odpowiednio oznakowane stanowiska obsługi osób niepełnosprawnych, a nadawcze skrzynki pocztowe powinny być umieszczone w miejscach umożliwiających korzystanie z nich osobie niepełnosprawnej, poruszającej się za pomocą wózka inwalidzkiego.

Na udogodnienia mogą liczyć także osoby, które nie wychodzą z domu z powodu uszkodzenia narządu ruchu oraz osoby niewidome i ociemniałe. Zgodnie z przepisami prawa  pocztowego osobom z uszkodzeniem narządu ruchu powodującym konieczność korzystania z wózka inwalidzkiego oraz osobom niewidomym lub ociemniałym - na ich wniosek i bez pobierania dodatkowych opłat doręczane są przesyłki listowe, przesyłki rejestrowane, w tym przesyłki z zadeklarowaną wartością oraz kwoty pieniężne określone w przekazach pocztowych, z pominięciem oddawczej skrzynki pocztowej oraz bez konieczności odbierania przesyłki na poczcie. Listonosz przyjmie od osoby niepełnosprawnej w miejscu jej zamieszkania prawidłowo opłaconą przesyłkę niebędącą przesyłką rejestrowaną.

Dla osób niewidomych i ociemniałych, to znaczy legitymujących się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu uszkodzenia narządu wzroku są przewidziane zwolnienia w opłatach pocztowych. Osoby te są zwolnione z opłat za:

 • paczkę o masie do 7 kg - zawierającą korespondencję lub druki, w których informacja jest utrwalona pismem wypukłym lub na innym nośniku dostępnym do odczytu przez osoby niewidome lub ociemniałe, nadaną w sposób umożliwiający sprawdzenie zawartości. Zwolnienie dotyczy przyjęcia, przemieszczenia i doręczenia przesyłki ekonomicznej, nie obejmuje opłaty za potwierdzenie odbioru przesyłki rejestrowanej.
 • przesyłkę adresowaną do biblioteki lub organizacji osób niewidomych lub ociemniałych bądź do organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych;
 • przesyłkę nadaną bądź skierowaną do osoby ociemniałej zawierającą wyłącznie informacje utrwalone pismem wypukłym.

Wykaz uprawnionych bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych ustala rozporządzenie. Wykaz dostępny jest u operatora usług pocztowych.Wpłacam DAR dla-dzieci.org.pl Jeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1% podatku na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020 oraz Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 (nowa wersja, strona w przygotowaniu).

logo NIW

Copyright © SPES 1999 - 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • Gość Niedzielny
 • Do Rzeczy
 • fio
 • IPS
 • seminarium
 • zthiu
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • weglosmyk
 • adwokat ewa
 • izba lekarska
 • renovabis
 • prowincja
 • szip
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • ralus
 • NIW
 • Non Profit
 • oblaci
 • Google
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC