Długi współmałżonka

Małżonek nie odpowiada za długi zaciągnięte przez współmałżonka bez jego wiedzy i zgody.

Jeżeli dług został zaciągnięty za zgodą współmałżonka, wówczas wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków, a zatem także z wynagrodzenia za pracę współmałżonka.

Jeżeli małżonkowie zaciągnęli zobowiązanie wspólnie, ma ono charakter solidarny, tzn. wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od małżonków łącznie lub od każdego z osobna. Zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z małżonków zwalnia drugiego małżonka. Aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela oboje małżonkowie pozostają zobowiązani jako dłużnicy solidarni.Wpłacam DARdla-dzieci.org.plJeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1% podatku na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy!
logo pfron

Projekt Twoje Prawa jest współfinansowany ze środków PFRON

Copyright © SPES 1999 - 2019. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.


 • zthiu
 • pity2016
 • prowincja
 • Do Rzeczy
 • adwokat ewa
 • szip
 • weglosmyk
 • praca
 • izba lekarska
 • IPS
 • pfron
 • Google
 • dudkiewicz
 • ralus
 • Przewodnik Katolicki
 • seminarium
 • miasto
 • Non Profit
 • denon
 • oblaci
 • renovabis
 • Gość Niedzielny
 • asystentpit
 • Niedziela
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC