Sądowy nakaz zapłaty

Jeżeli otrzymałeś sądowy nakaz zapłaty – to znaczy, że wierzyciel skorzystał z uproszczonej procedury sądowej.

Sąd na podstawie twierdzeń zawartych przez wierzyciela w pozwie i powołanych dokumentów, może wydać nakaz zapłaty – bez wyznaczania rozprawy –  i doręczyć go dłużnikowi wraz z pozwem i pouczeniem o trybie odwołania się od niego poprzez złożenie przez dłużnika sprzeciwu bądź zarzutów.  Dopiero  po prawidłowym wniesieniu przez dłużnika sprzeciwu/zarzutów od nakazu zapłaty – sąd  wyznaczy rozprawę.  Na rozprawie dłużnik będzie mógł przestawić swoje argumenty. Po zapoznaniu się z nimi Sąd będzie rozstrzygał czy roszczenia wierzyciela są zasadne czy nie i wyda wyrok, w którym albo zasądzi dług w całości bądź w części, albo powództwo oddali.

Samo wydanie przez sąd nakazu zapłaty nie oznacza, że zdaniem sądu roszczenie wierzyciela jest w sposób oczywisty uzasadnione – oznacza jedynie, że z treści pozwu i załączonych dokumentów wynika, że może być zasadne.

Dlatego też w sytuacji, gdy sąd doręczy nam nakaz zapłaty wraz z pozwem i nie zgadzamy się z ich zasadnością (np. jeśli roszczenie przedawniło się, dług został w całości bądź w części zapłacony, umowa była nieważna itp.) – należy złożyć do sądu  w terminie wskazanym w pouczeniu sprzeciw bądź zarzuty od nakazu zapłaty (2 tygodnie od doręczenia nakazu zapłaty).

Jeśli otrzymamy nakaz zapłaty, wskazane jest niezwłoczne  skorzystanie z porady prawnej.

Jeśli z jakiegoś powodu nakaz zapłaty nie został nam doręczony (nie podjęte awizo, zmiana adresu itp.) to o jego wydaniu  dowiemy się dopiero w związku z wszczęciem przez komornika egzekucji. Jeżeli  uważamy, że nakaz zapłaty jest bezzasadny – mamy termin 7 dni od daty dowiedzenia się o wszczętej egzekucji i wydanym nakazie zapłaty na podjęcie właściwych działań prawnych. Będzie to albo wniesienie do sądu sprzeciwu/zarzutów wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego  złożenia albo zażalenie na nadanie klauzuli wykonalności. W takiej sytuacji, aby podjąć prawidłowe w danym przypadku działania, zalecane bezwzględnie skorzystanie z porady prawnej.Wpłacam DAR 1,5 procent podatku Drogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1,5% podatku na sfinansowanie rzecznictwa praw i poradnictwa obywatelskiego dla najuboższych. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Narodowy Instytut Wolności

Copyright © SPES 1999 - 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • renovabis
 • IPS
 • fio
 • Google
 • izba lekarska
 • seminarium
 • adwokat ewa
 • oblaci
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • ralus
 • Gość Niedzielny
 • weglosmyk
 • NIW
 • Do Rzeczy
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • szip
 • zthiu
 • Non Profit
 • prowincja
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC