WSA: kierujcie się zasadami logiki

Mamy korzystny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach dla Lucyny, która zrezygnowała z pracy, by opiekować się chorą mamą. Zespół Rzecznictwa Praw SPES zaskarżył sprawę do sądu, gdyż dwa razy odmówiono jej świadczenia pielęgnacyjnego. Powodem była oderwana od rzeczywistości interpretacja przepisów, która narzucała, że to mąż, a nie córka winien się opiekować żoną.

Lucynie odmawiają świadczenia

Lucyna codziennie opiekuje się niedołężną mamą. Zrezygnowała z pracy, aby podołać temu wyzwaniu. Niestety nie dostała prawa do świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Urzędnicy najpierw lokalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, potem wyższej instancji - Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) upierali się przy tym, że to przecież ojciec Lucyny, powinien się zająć żoną jako zobowiązany do alimentacji. Zignorowali rzeczywistą sytuację. A fakty są takie. Oboje rodzice są głusi. Tata ma 71 lat i  jest osobą niepełnosprawną od dzieciństwa. Córka od wielu lat zajmuje się i mamą i tatą. Stan jego zdrowia ostatnio bardzo się pogorszył – jest po zawale serca, czeka na operację zaćmy, ma trudności w poruszaniu, nie ma sił, by opiekować się żoną.  

 

WPŁACAM DARdla-dzieci.org.plDrogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1,5% podatku na sfinansowanie rzecznictwa praw i poradnictwa obywatelskiego dla najuboższych. Dziękujemy!

Temida

Zespół Rzecznictwa Praw SPES skarży decyzje 

Zespół Rzecznictwa Praw SPES zaskarżył odmowne decyzje. Wykazaliśmy, że są takie sytuacje, że osoba mimo braku orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, ma na tyle poważne problemy zdrowotne, że de facto tej opieki sprawować nie może. Zwróciliśmy też uwagę na dosłowną, oderwaną od życia interpretację przepisów. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (WSA) zalecił, aby urzędnicy, wydając ponownie decyzje, kierowali się zasadami logiki i doświadczenia życiowego. Znali oni bowiem dobrze sytuację tej rodziny, a mimo to literalnie zastosowali przepisy. Sąd zgodził się z naszą argumentacją i uchylił zaskarżone decyzje SKO i poprzedzającej decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku. 

Konieczna zmiana przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych 

To tylko jeden z wielu aspektów niesprawiedliwego traktowania opiekunów osób niepełnosprawnych u źródeł którego leżą nieuporządkowane przepisy.  Widzimy, że szansa na świadczenie pielęgnacyjne zmienia się w zależności od orzeczeń sądów, decyzji SKO i MOPS, od tego kiedy (w jakim czasie – jeszcze kilka lat temu nie było  szansy na korzystne rozstrzygnięcie) i przez kogo został złożony wniosek o świadczenie. Poprosiliśmy o interwencję Rzecznika Praw Obywatelskich – naszym zdaniem konieczna jest niezwłoczna zmiana przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, która wyprostuje zawiłości i da jasne i jednoznaczne wskazania, które umożliwią pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego tym bliskim, którzy na co dzień ponoszą trud opieki nad ciężko chorym rodzicem, rodzeństwem, dziadkami. Chodzi nam o to, aby przepisy spełniały swoją rolę – aby służyły, a nie utrudniały i tak niewyobrażalnie trudnej sytuacji opiekunów.   

 


Zadanie pod nazwą "Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego" współfinansowane z środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jest realizowane przez Stowarzyszenie SPES w terminie od 01.03.2022 r. do 31.12.2024 r.  

baner nowefio

 • Non Profit
 • weglosmyk
 • Gość Niedzielny
 • prowincja
 • ralus
 • Do Rzeczy
 • izba lekarska
 • seminarium
 • zthiu
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • Google
 • oblaci
 • fio
 • szip
 • renovabis
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • IPS
 • NIW
 • adwokat ewa
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC