Walne Zebranie Członków SPES

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES zwołuje Walne Zebranie Członków (sprawozdawcze), które odbędzie się w siedzibie Warsztatu Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia SPES w  Katowicach przy ul. Panewnickiej 463.

Terminy:

 • w dniu 14 grudnia 2022 r. (środa) o godz.17.30 – w pierwszym terminie,
 • w dniu 29 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz.17.30 –  w drugim terminie (w przypadku braku kworum w dniu 14 grudnia 2022r.)

Prosimy o obecność w dniu 14 grudnia 2022 r., aby nie było konieczności zwoływania Walnego Zebrania Członków w drugim terminie. 

Walne Zebranie Członków odbywać będzie się w kontakcie osobistym, udział w formie zdalnej (on-line) nie będzie możliwy. 

Porządek obrad przewiduje:

 1. Sprawdzenie obecności.
 2. Otwarcie Obrad Walnego Zebrania Członków.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania: Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza.
 4. Stwierdzenie przez Prezydium prawomocności obrad.
 5. Uchwalenie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków (uchwała nr 1).
 6. Przedstawienie projektu Porządku Obrad oraz wnioski i dyskusja dotycząca Porządku Obrad.
 7. Uchwalenie Porządku Obrad (uchwała nr 2).
 8. Przedstawienie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia za rok 2021.
 9. Pytania członków Stowarzyszenia i dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Głosowanie nad przyjęciem uchwały o zapoznaniu się ze sprawozdaniami oraz przyjęciem ewentualnych wskazówek i rekomendacji do sprawozdań (uchwała nr 3).
 11. Przedstawienie propozycji i uzasadnienie zmian do Statutu Stowarzyszenia.
 12. Wnioski i dyskusja nad propozycjami zmian do Statutu.
 13. Głosowanie nad przyjęciem zmian do Statutu (uchwała nr 4).
 14. Przedstawienie projektu Założeń Programowych na lata 2023 – 2024 .
 15. Wnioski, dyskusja i w przedmiocie Założeń Programowych.
 16. Głosowanie nad przyjęciem wypracowanych założeń (uchwała nr 5).
 17. Wnioski i propozycje członków, dyskusja, ewentualne uchwały.
 18. Zamknięcie obrad.
 • zthiu
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • weglosmyk
 • fio
 • renovabis
 • Gość Niedzielny
 • szip
 • Google
 • prowincja
 • IPS
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • Do Rzeczy
 • adwokat ewa
 • ralus
 • seminarium
 • izba lekarska
 • NIW
 • Non Profit
 • oblaci
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC