Odliczenia od dochodu

W celu ograniczenia wysokości podatku, jeszcze przed jego obliczeniem, możemy odliczyć od podstawy obliczania podatku (czyli od dochodu) wydatki ustalone ustawą.

Są to między innymi kwoty:

 1. wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, ponoszonych przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne
 2. darowizn na cele pożytku publicznego - dokonywanych na rzecz organizacji pozarządowych, prowadzących działalność w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu (odliczenie stosuje się, jeżeli wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego),
 3. darowizn na cele kultu religijnego - w wysokości dokonanej darowizny, jednak nie więcej niż kwoty stanowiącej 6% dochodu (odliczenie stosuje się, jeżeli wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego),
 4. Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych powyżej w pkt. 2 i 3 nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6 % dochodu.


Wpłacam DAR 1,5 procent podatku Drogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1,5% podatku na sfinansowanie rzecznictwa praw i poradnictwa obywatelskiego dla najuboższych. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Narodowy Instytut Wolności

Copyright © SPES 1999 - 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • szip
 • prowincja
 • Do Rzeczy
 • renovabis
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • weglosmyk
 • Non Profit
 • ralus
 • adwokat ewa
 • fio
 • Gość Niedzielny
 • zthiu
 • izba lekarska
 • oblaci
 • NIW
 • Google
 • IPS
 • seminarium
 • Fundacja Nasza Szkoła
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC