Tłumacz języka migowego i inne formy pomocy dla niesłyszących

Osoba mająca problemy w komunikowaniu się (nazywana również osobą uprawnioną) ma prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się.

Wszystkie podmioty administracji publicznej, państwowe ratownictwo medyczne oraz podmioty lecznicze, policja, państwowa straż pożarna, straże gminne i ochotnicze są zobowiązane do udostępnienia usługi pozwalającej na komunikowanie się zarówno w formie tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika jak i środków wspierających komunikowanie się takich jak:

 • korzystanie z poczty elektronicznej,
 • przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych,
 • komunikację audiowizualną, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych,
 • przesyłanie faksów,
 • strony internetowe spełniające standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych

Osoba uprawniona, która będzie chciała skorzystać z tłumacza jest zobowiązana zgłosić to do właściwego ze względu na przedmiot sprawy organu administracji publicznej, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Świadczenie usługi tłumacza jest bezpłatne dla osoby uprawnionej.

Niezależnie od powyższego, osoba mająca problemy w komunikowaniu się może załatwiając swoje sprawy, korzystać z pomocy tzw. osoby przybranej (czyli  osoby, która ukończyła 16 lat i zna formy komunikowania się używane przez osobę uprawnioną). Ponadto, instytucje, do których zgłasza się osoba mająca problemy z komunikowaniem się nie mogą wymagać od osoby przybranej żadnych dokumentów potwierdzających znajomość formy komunikowania się stosowanej przez osobę uprawnioną.

Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, członkowie ich rodzin (w tym współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięć i synowa) oraz osoby mające stały lub bezpośredni kontakt z osobami uprawnionymi mogą korzystać z wybranej przez siebie formy szkolenia PJM (polski język migowy) SJM (system językowo-migowy) SKOGN (sposobach komunikowania się osób głuchoniewidomych) lub tłumacza-przewodnika.

Koszt takiego szkolenia może zostać dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wniosek osób wymienionych powyżej.Wpłacam DAR 1,5 procent podatku Drogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1,5% podatku na sfinansowanie rzecznictwa praw i poradnictwa obywatelskiego dla najuboższych. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Narodowy Instytut Wolności

Copyright © SPES 1999 - 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • Non Profit
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • ralus
 • prowincja
 • Google
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • Do Rzeczy
 • IPS
 • adwokat ewa
 • seminarium
 • renovabis
 • weglosmyk
 • szip
 • zthiu
 • Gość Niedzielny
 • fio
 • oblaci
 • izba lekarska
 • NIW
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC