Walne Zebranie Członków SPES

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES informuje, iż zwołuje Walne Zebranie Członków.

Zebranie odbędzie się on-line:

 • w dniu 18 grudnia 2020 r. (piątek) o godz.17.30 – w pierwszym terminie
 • w dniu 11 stycznia 2021 r. (poniedziałek) o godz.17.30 –drugim terminie (w przypadku braku kworum w dniu 18 grudnia 2020 r.)

Porządek obrad przewiduje:

 1. Sprawdzenie listy obecności,
 2. Otwarcie Obrad Walnego Zebrania Członków,
 3. Wybór Prezydium i uchwalenie regulaminu Walnego Zebrania,
 4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem rocznym Stowarzyszenia za rok 2019,
 5. Pytania członków Stowarzyszenia i dyskusja nad sprawozdaniem,
 6. Głosowanie Walnego Zebrania nad przyjęciem uchwały o zapoznaniu się ze sprawozdaniami oraz przyjęciem ewentualnych wskazówek i rekomendacji do sprawozdania,
 7. Przedstawienie założeń programowych na rok 2021,
 8. Wnioski i dyskusja nad założeniami programowymi
 9. Wnioski i propozycje członków, dyskusja, ewentualne uchwały,
 10. Zamknięcie obrad.
 • prowincja
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • fio
 • NIW
 • izba lekarska
 • ralus
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • Do Rzeczy
 • Google
 • adwokat ewa
 • oblaci
 • seminarium
 • IPS
 • zthiu
 • weglosmyk
 • renovabis
 • szip
 • Gość Niedzielny
 • Non Profit
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC