Składka emerytalno-rentowa dla opiekuna osoby ciężko chorej

Ośrodek pomocy społecznej opłaci składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe osoby, która rezygnuje z pracy zawodowej lub korzysta z urlopu bezpłatnego, w celu sprawowania opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny, jeśli zostaną spełnione określone warunki.

Warunki uzyskania tego rodzaju pomocy są następujące:

 • dochód w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego ustawą o pomocy społecznej,
 • osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalno-rentowym z innych tytułów.

Składka ta jest opłacana przez cały okres sprawowania opieki (nie ma limitu czasu).

Konieczność sprawowania opieki stwierdza lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w zaświadczeniu wydanym nie wcześniej niż na 14 dni przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia.Wpłacam DAR 1,5 procent podatku Drogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1,5% podatku na sfinansowanie rzecznictwa praw i poradnictwa obywatelskiego dla najuboższych. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Narodowy Instytut Wolności

Copyright © SPES 1999 - 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • IPS
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • izba lekarska
 • fio
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • Google
 • weglosmyk
 • zthiu
 • prowincja
 • renovabis
 • ralus
 • seminarium
 • NIW
 • adwokat ewa
 • szip
 • Do Rzeczy
 • Gość Niedzielny
 • oblaci
 • Non Profit
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC