Świadczenia zdrowotne

Uprawnienia do świadczeń zdrowotnych mają osoby, które zostaną zgłoszone przez ośrodki pomocy społecznej do ubezpieczenia zdrowotnego.

Uprawnienia do świadczeń zdrowotnych dla korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (osoby zgłaszane do ubezpieczenia zdrowotnego przez pomoc społeczną) przysługuje osobom, które:

 • pobierają zasiłek stały
 • osobom bezdomnym objętym indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności.

Do ubezpieczenia zdrowotnego zgłaszają te osoby ośrodki pomocy społecznej. Świadczenia zdrowotne przysługują również osobom, które są członkami rodziny (w myśl przepisów ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym) osób otrzymujących wyżej wymienione świadczenia z pomocy społecznej.

Do ubezpieczenia zdrowotnego zgłaszane są przez ośrodki pomocy społecznej również dzieci - na wniosek opiekunów lub z własnej inicjatywy - nieprzebywające w specjalnych placówkach i niepodlegające ubezpieczeniu z innego tytułu, do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego.Wpłacam DAR 1,5 procent podatku Drogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1,5% podatku na sfinansowanie rzecznictwa praw i poradnictwa obywatelskiego dla najuboższych. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Narodowy Instytut Wolności

Copyright © SPES 1999 - 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • ralus
 • weglosmyk
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • Google
 • oblaci
 • seminarium
 • renovabis
 • IPS
 • fio
 • prowincja
 • Gość Niedzielny
 • adwokat ewa
 • szip
 • izba lekarska
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • zthiu
 • Non Profit
 • Do Rzeczy
 • NIW
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC