W urzędzie

W załatwianiu spraw urzędowych będzie pomocna znajomość podstawowych zasad skutecznego postępowania kontaktach z organami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi instytucjami. 

W kontaktach z urzędami:

 1. Przestrzegaj terminów dotyczących wysyłania pism, składania wniosków, załatwiania wszelkich spraw - pytaj o nie tak długo aż otrzymasz wyczerpującą odpowiedź.
 2. Zawsze przeczytaj całe pismo - od początku do końca.
 3. Czytaj uważnie pouczenia - najważniejsze informacje są zawsze umieszczone w dokumentach na końcu, często małym drukiem, bywa, że są niekompletne - ogólnikowe.
 4. Zawsze sporządzaj i zachowuj kopie wszelkich swoich pism kierowanych do instytucji.
 5. Wysyłaj pisma listem poleconym, zachowuj dowody nadania listu, postaraj się uzyskać zwrotne potwierdzenie odbioru.
 6. Nie zakładaj, iż ustne ustalenia są wiążące. Ważne dla Ciebie pytania zadawaj na piśmie. Nawet jeśli swoje sprawy przedstawiasz w osobistym spotkaniu z urzędnikiem, miej przygotowane pismo, które po spotkaniu zostaw tej osobie lub w sekretariacie - za potwierdzeniem odbioru na kopii pisma.
 7. Bądź wytrwały. Jeśli Twoja sprawa nie jest załatwiana składaj kolejne wnioski i/lub odwołania.
 8. Jeżeli nie otrzymujesz odpowiedzi w ciągu jednego miesiąca od złożenia pisma, możesz pisemnie ponaglić załatwienie sprawy. Inne zasady dotyczą skarg i wniosków.
 9. Jeżeli jesteś osobą niesłyszącą/niedosłyszącą, porozumiewasz się w języku migowym bądź też masz inne problemy w komunikowaniu się, a chcesz załatwić w urzędzie swoje sprawy, wnioskuj zawsze o obecność  tłumacza języka migowego lub przyjdź z osobą, która zna Twój sposób komunikowania się.


Wpłacam DAR dla-dzieci.org.pl Jeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1% podatku na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020 oraz Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 (nowa wersja, strona w przygotowaniu).

logo NIW

Copyright © SPES 1999 - 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • szip
 • weglosmyk
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • izba lekarska
 • NIW
 • adwokat ewa
 • renovabis
 • zthiu
 • Gość Niedzielny
 • oblaci
 • Non Profit
 • ralus
 • prowincja
 • Google
 • IPS
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • Do Rzeczy
 • fio
 • seminarium
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC