Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Procedury w sprawach urzędowych i sądowych

Jak załatwić sprawę w urzędzie? Jak zachować się w sądzie? Dla wielu obywateli wizyta w tych instytucjach nie należy do najprzyjemniejszych momentów w życiu. Mamy nadzieję, że informacje, które podajemy ułatwią kontakt z administracją państwową i samorządową oraz innymi instytucjami publicznymi. Za szczególnie ważne uważamy omówienie zasad postępowania przed sądami powszechnymi, ich znajomość może pomóc w skutecznym dochodzeniu swoich praw.  

Informacje o miejscach, w których można uzyskać bezpłatną pomoc w realizacji swych praw obywatelskich znajdują się w rozdziale Bezpłatna pomoc prawna.Wpłacam DAR dla-dzieci.org.pl Jeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1% podatku na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020 oraz Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 (nowa wersja, strona w przygotowaniu).

logo NIW

Copyright © SPES 1999 - 2021. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.