Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Składka emerytalno-rentowa dla opiekuna osoby ciężko chorej

Ośrodek pomocy społecznej opłaci składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe osoby, która rezygnuje z pracy zawodowej lub korzysta z urlopu bezpłatnego, w celu sprawowania opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny, jeśli zostaną spełnione określone warunki.

Warunki uzyskania tego rodzaju pomocy są następujące:

  • dochód w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego ustawą o pomocy społecznej,
  • osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalno-rentowym z innych tytułów.

Składka ta jest opłacana przez cały okres sprawowania opieki (nie ma limitu czasu).

Konieczność sprawowania opieki stwierdza lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w zaświadczeniu wydanym nie wcześniej niż na 14 dni przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia.Wpłacam DAR dla-dzieci.org.pl Jeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1% podatku na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020 oraz Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 (nowa wersja, strona w przygotowaniu).

logo NIW

Copyright © SPES 1999 - 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.